Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Bez większych zmian w zasadach organizacji oddziałów sportowych
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl  
Większość przepisów dotyczących szkół sportowych zostanie przeniesiona do rozporządzenia o oddziałach sportowych. MEN przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Oddziały mistrzostwa sportowego będą mogły funkcjonować w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2017 r. (Dalej) ...
Rekrutacja absolwenta gimnazjum: więcej punktów za osiągnięcia
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
MEN przygotował rozporządzenie określającee zasady rekrutacji do szkół średnich, dotyczyć będą absolwentów ostatnich klas gimnazjów. Przewidziano kilka zmian w punktacji. Resort edukacji przekazał do konsultacji rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czterole...
Organ prowadzący szkołę może finansować dodatkowe zajęcia dla uczniów
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są między innymi: zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Do tej pory w szkole, organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym zatwierdzał do realizacji zajęcia dodatkowe dla uczniów, np. zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia muzyczne. Były to ...
Nowe podstawówki niekoniecznie w jednym budynku
Czytaj całość
Ośmioklasowe podstawówki nie będą musiały mieścić się w jednym budynku, nowa ustawa wspomina jedynie o: "bliskiej lokalizacji" nieruchomości - pisze Agata Piszko w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.     Ustawodawca kładzie wyraźny nacisk, aby w uchwale wskazać adresy siedzib wymienionych szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również zobowiązuje organy gminy do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturz...
Minister edukacji: rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian - mówiła szefowa MEN podczas spotkania z wojewodami i kuratorami oświaty.
– Od września zorganizowaliście blisko 1500 spotkań w całym kraju na temat reformy. Byliście blisko rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców. Bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę o kontynuowanie tego przedsięwzięcia – powie...
Konkurs Ortograficzny o Nagrodę Senatora: relacja i zdjęcia
Czytaj całość
16 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi odbył się konkurs ortograficzny nawiązujący do postaci Leona Janty - Połczyńskiego. Startująca w konkursie młodzież zmierzyła się o nagrodę Senatora Andrzeja Kobiaka. Tego dnia jednak, atrakcji było zdecydowanie więcej. Wręczono min. dyplomy i certyfikaty stypendystom  Stowarzyszenia ,,Via Natura”. W tym roku obchodzimy 150-lecie urodzin wybitnego polityka,  Leona Janty- Połczyńskiego. Z tej okazji odbył się  "Konkurs Ortograficzny o nagrodę Senatora RP” dla młodzieży ze szk&...
Prokuratoria: niejasne podstawy dla ostatnich klas podstawówki
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Podstawa programowa niezbyt precyzyjnie określa wiedzę, którą muszą zdobyć uczniowie dwóch ostatnich klas podstawówki - uważa Prokuratoria Generalna RP. Swoje uwagi zamieszcza w opinii do projektu rozporządzenia.
"Brak przepisów określających cele i treści nauczania oraz umiejętności, które mają nabywać uczniowie klasy VII i VIII sprawia, że można przypuszczać, iż projektodawca nakł...
Uczniowie szkół powiatowych wśród najlepszych
Czytaj całość
Dwie osoby – absolwent Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych Jarosław Warmbier i Damian Baksalary uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi znaleźli się wśród 32 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce i odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienia wręczyli Wicewojewoda Józef Ramlau i Kurator Oświaty Marek Gralik. Dyplomy otrzymali laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedm...
ZNP: kuratorzy łamią zasady dotyczące sporów zbiorowych
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Kuratorzy łamią przepisy dotyczące wszczynania sporów zbiorowych, rozsyłając pisma przekonujące dyrektorów do nienegocjowania ze związkowcami - informuje ZNP na swojej stronie internetowej.
Chodzi o pismo pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, które kuratorzy rozsyłają do szkół.
" Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbioro...
MEN opublikował wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy ws. sieci szkół
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Będziemy wspierać każdy samorząd we wdrażaniu reformy oświaty - zapewnia minister edukacji Anna Zalewska w liście do samorządowców. Wraz z nim resort opublikował w piątek wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.
Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca i - jak mówiła wcześniej minister - sami samorządowcy w toku konsultacj...
Wybierz stronę: |<  <<  <  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104    >  >>  >|