Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Gmina Tuchola: Powstaje sala gimnastyczna
Czytaj całość
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi niebawem doczekają się wymarzonej sali gimnastycznej. Będzie to obiekt w formie hali namiotowej z ogrzewaniem gazowym i szatniami. Między budynkiem szkoły a halą powstanie również specjalny łącznik. Koszt inwestycji wynosi 737 754,00 zł. Prace przy jej budowie trwają w najlepsze. Materiał: Facebook Gmina Tuchola ...
Burmistrz Tadeusz Kowalski o dobrej sytuacji finansowej Gminy Tuchola (VIDEO)
Czytaj całość
Sesja Rady  Mieskiej w Tucholi, 7 października 2018 roku. Materiał Facebook Gminy Tuchola Rok 2018, podobnie jak poprzednie lata, to czas, w którym w gminie Tuchola realizowane są kolejne inwestycje. A jest ich niemało. „Nasz samorząd ma bardzo dobrą kondycję finansową, dzięki czemu możemy decydować się na wykonywanie konkretnych zadań, spełniając tym samym oczekiwania naszych mieszkańców” – podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski.
Polecamy obejrzeć nasz materiał filmowy. ...
Gmina Tuchola: Inwestycje w 2018 roku
Czytaj całość
Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, nowe oświetlenie drogowe, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, modernizacja placówek oświatowych - to tylko niektóre z inwestycji, jakie zostały przeprowadzone lub trwają w tym roku w gminie Tuchola. „Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej naszego samorządu. Korzystamy zarówno ze środków zewnętrznych, jak i własnych” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Jak dodaje...
Rozmowy o kinie
Czytaj całość
We wtorek (4.09) odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego i gminy Tuchola (poprzednie 22 sierpnia br. w Książnicy) w sprawie projekcji filmów w naszym mieście. Przypomnijmy, że tematem tym od pewnego czasu zajmuje się Tucholski Ośrodek Kultury. Od 28 stycznia br. zorganizował pokaz 17 filmów fabularnych, korzystając z formy kina objazdowego. Projekcje odbywały się w TOK przy zróżnicowanej frekwencji. Widzowie mogli obejrzeć filmy: „Fernando”, „Narzeczony na niby”, „Atak paniki”, &...
Gmina Tuchola: Początek roku szkolnego (Zdjęcia)
Czytaj całość
Inauguracja roku szkolnego z udziałem Burmistrza Tucholi 3 września oficjalnie rozpoczęto rok szkolny w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Tuchola. Z tej okazji Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski odwiedził dwie szkoły, w których stanowiska dyrektorskie objęły nowe osoby.
Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kiełpinie została Pani Maria Zabrocka.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi od dzisiaj stanowisko dyrektorskie piastować będzie Pani Lidia Góral. Funkcję wicedyrektora objęła Pani Sylwia Kożuch. Burmistrz Tucholi Tadeusz K...
Gmina Tuchola: Mieszkańcy Koślinki w Legbądzie będą mieli nową drogę.
Czytaj całość
W dniu dzisiejszym (31 sierpnia 2018 roku) nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tuchola, reprezentowaną przez Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, a Zakładem Sprzętowo-Transportowym pana Czesława Pawłowskiego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łosiny – Kurcze od km 3+000 do km 3+978”. (Koślinka w Legbądzie). Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2017 roku do realizacji w roku 2018 i 2019. Wartość umowy wynosi:  855 875,89 zł brut...
Gmina Tuchola: Uroczystości w Rudzkim Moście(Zdjęcia)
Czytaj całość
Materiał: Facebook Gmina Tuchola Za nami uroczystość z okazji 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która odbyła się w dniu 2 września 2018 r. o godz. 16:00 przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego.
Następnie odbyła się prezentacja pocztów sztandarowych, złożono wiązanki kwiatów oraz odbyło się ślubowanie uczniów klas I Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi. Odczytano listy osób rozstr...
Gmina Tuchola: wizyta wojewody
Czytaj całość
Dzisiaj (30 sierpnia 2018) Tucholę odwiedził wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Wspólnie z Burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim i Starostą Tucholskim Michałem Mrozem wizytowali niedawno ukończoną inwestycję, którą jest nowa droga powiatowa nr 1009 relacji Stobno - Tuchola. Na drogę tą pozyskano dofinansowanie z MSWiA w kwocie 1 mln 600 tys. zł (80% wartości inwestycji). Dzięki partnerstwu Powiatu Tucholskiego (10% inwestycji) z Gminą Tuchola (10% inwestycji) udało się uzbierać kwotę 400 tys. zł co pozwoliło na realizację tego zadania.
Wojewoda odwied...
Gmina Tuchola: Promenada przy Głęboczku, ścieżka rowerowa, sieć wodociągowa (Zdjęcia)
Czytaj całość
Materiał: Facebook Gmina Tuchola   Dzisiaj 29 sierpnia Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski odwiedził następujące inwestycje na terenie gminy Tuchola:Budowa kolejnego etapu promenady wokół j. Głęboczek, zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, termin zakończenia: 15.09.2018, Burmistrz Tucholi zapowiedział, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, gmina ma w planach wybudowanie na końcu promenady skateparku. Ponadto do dnia 10.09.2018 przy zjeździe z ul. Podmiejskiej powstanie Otwarta Strefa Aktywności tj. siłownia plenerowa, w któ...
Gmina Tuchola: Szczepienia przeciw grypie.
Czytaj całość
Rozstrzygniecie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw grypie Burmistrz Tucholi informuje, że w dniu29 sierpnia 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw grypie w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat na lata 2017-2021” w gminie Tuchola. Na terenie Gminy Tuchola szczepienia przeciw grypie będą realizowały: 1)     Miejskie Ce...
Wybierz stronę: |<  <<  <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    >  >>  >|