Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Na wiosnę zapowiadane są konsultacje społeczne ws. obwodnicy Tucholi
Czytaj całość
27 lutego br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Podczas obrad głos zabrał Burmistrz Tadeusz Kowalski, który szczegółowo poinformował o przebiegu spotkania ws. tucholskiej obwodnicy, jakie odbyło się 19 lutego br. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Udział w spotkaniu, oprócz władz gminy Tuchola, wzięli także przedstawiciele samorządu powiatowego oraz Stowarzyszenia S.O.S dla Tucholi.

Było to już drugie w tym roku spotkanie, podczas którego przedstawiciele firmy opracowującej koncepcj...
Tomasz Wegner - odpowiedź na interpelację w sprawie wywozu śmieci z domków letniskowych
Czytaj całość
W materiałach sesyjnych do lutowej sesji Rady Miejskiej znalazła się odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Wegnera w sprawie zasad wywozu śmieci z domków letniskowych.

Poniżej przypominamy również treść interpelacji radnego

W okresie letnim pojawia się problem ze śmieciami podrzucanymi na przystankach, w rowach i na peryferiach wsi. Są to śmieci pochodzące z domów letniskowych. Pyta, czy posiadacze domów letniskowych płacą za wywóz śmieci w okresie kiedy w nich przebywają, czy składają deklaracje w ...
Waldemar Kierzkowski - odpowiedź na wniosek w sprawie bloku przy al. LOP 1
Czytaj całość
Poniżej przypominamy treść wniosku, jaki radny złożył podczas styczniowej sesji i obszerną odpowiedź, którą otrzymał.

Wystąpić do policji w sprawie zwiększenia intensywności patroli policyjnych w budynku mieszkalnym na alei LOP 1. Mieszkańcy skarżą się na zachowanie młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych i korytarzach. Wskazują na zagrożenie dla swojego zdrowia wynikające z działań tej grupy, to między innymi podkładanie ognia pod drzwi, rozlewanie substancji toksycznych, niszczenie mienia, zanieczyszczanie obiektu, zastraszani...
V sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
V sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z IV sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia...
V sesja Rady Powiatu Tucholskiego
Czytaj całość
V sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.                    
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.            ...
Tomasz Wegner - interpelacja w sprawie wywozu śmieci z domków letniskowych
Czytaj całość
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Tucholi, radny Tomasz Wegner zwrócił uwagę na problem ze śmieciami porzucanymi w rowach, na przystankach autobusowych i w innych miejscach na peryferiach Stobna i Białowieży. Zdaniem radnego są to śmieci pochodzące z domków letniskowych. Radny zapytał więc, jakie dokładnie zasady obowiązują w tym zakresie właścicieli domków letniskowych na terenie naszej gminy?

(red.) ...
Waldemar Kierzkowski - wniosek w sprawie bloku przy Al. LOP 1
Czytaj całość
Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi, radny Waldemar Kierzkowski zgłosił wniosek w sprawie zwiększenia intensywności patroli policyjnych w budynku mieszkalnym przy AL. LOP 1. Jak wynika z informacji przedstawionej przez radnego, mieszkańcy skarżą się na zachowanie młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych i korytarzach, wskazują na zagrożenia dla swojego zdrowia, wynikające z działań tej grupy, takich jak min. podkładanie ognia pod drzwi, rozlewanie substancji toksycznych, niszczenie mienia, zanieczyszczenie obiektu, zastraszanie itp..

Wniosek zo...
Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Okoninach
Czytaj całość
Wójt Gminy Śliwice i właściciel firmy wykonawczej Bolesław Orzechowski P.H.U. „ORPOD” z Kijewa Królewskiego podpisali dnia 29 stycznia br. umowę o roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Okoninach, Gmina Śliwice”.

Wartość inwestycji wynosi 677.706,02 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego 12 wykonawców złożyło oferty. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 1.592.546,05 zł.

Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowe...
Halina Janowska Giłka - interpelacja w sprawie remontu ul. Warszawskiej
Czytaj całość
Podczas 4 sesji Rady Powiatu, wiceprzewodnicząca Rady - Halina Janowska Giłka złożyła interpelację w sprawie zakresu prac podczas przewidywanej modernizacji ul. Warszawskiej. Radna szczególną uwagę zwróciła na najbardziej niebezpieczne miejsce, jakim są okolice „PoloMarketu”, gdzie dochodzi do wypadków i kolizji.

Oto treść interpelacji:

Na podstawie posiadanych informacji wiemy, że zbliża się modernizacja drogi 240, obejmującej min. ul. Warszawską. Moje pytanie dotyczy niebezpiecznego odcinka tej ulicy w pobl...
IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
23 stycznia 2015 r. - piątek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z III sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Prz...
Wybierz stronę: |<  <<  <  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56    >  >>  >|