Tucholskie targowisko przejdzie modernizację - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Tucholskie targowisko przejdzie modernizację

„Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi” – to nazwa zadania, którego realizacja planowana jest na I połowę przyszłego roku.

Gmina Tuchola na tę inwestycję uzyskała dofinansowanie w wysokości 530 662,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość realizacji zadania opiewa na nieco ponad 850 tys. zł brutto.

Stosowną umowę burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i skarbnik gminy Tuchola Wojciech Grudzina podpisali 16 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W ramach inwestycji zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na dachu wiaty handlowej i przebudowany będzie plac parkingowy przy targowisku. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia placu, wjazdy, ciągi pieszo-jezdne, wpusty instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacja elektryczna oświetlenia placu.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane jest w grudniu br., natomiast realizacja zadania do końca czerwca 2018 r.

Materiał: tuchola.pl