Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim
Czytaj całość
Wczoraj, 23 lipca w Urzędzie Miejskim w Tucholi odbyło się spotkanie informacyjne burmistrza Tadeusza Kowalskiego i przewodniczącego rady miejskiej Pawła Cieślewicza z mediami, które na bieżąco zajmują się sprawami związanymi z funkcjonowaniem tucholskiego samorządu.

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi dotyczące budowy nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, projektu uchwały rady miejskiej w sprawie bezpłatnych przedszkoli, nowo tworzonej Galerii Sportu i funkcjonowania tzw „ustawy śmieciowej”.
  Budowa Oś...
Jednym głosem o obwodnicy
Czytaj całość
Wczoraj (4 lipca) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odbyło się pierwsze robocze spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy obwodnicy Tucholi.  W pierwszej kolejności wytyczony zostanie nowy korytarz obwodnicy.

Do tej pory optymalny korytarz próbowało wytyczyć miasto. Żaden z przedstawionych wariantów nie został jednak zlecony do realizacji. Jeden z wariantów nie omijał osiedla Rudzki Most i wzbudził protesty. Z kolei alternatywny przebieg nie zyskał pozytywnej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowi...
Nowe symbole gminy Tuchola - zaopiniuje je Komisja Heraldyczna
Czytaj całość
Rada Miejska w Tucholi podczas ostatniej sesji (27 czerwca) przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci urzędowej gminy Tuchola oraz łańcuchów Burmistrza Tucholi i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi.

Burmistrz Tucholi w uzasadnieniu uchwały podkreślił m.in., że „obecne symbole gminy Tuchola nie są do końca zgodne z zasadami heraldyki i weksylologii, ponadto flaga budzi wiele kontrowersji, gdyż często padają stwierdzenia, że posługujemy się flagą fińską. Od 1999r. funkcjonuje Komisja He...
Sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
27 czerwca 2013 r. – czwartek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.


Materiał sesyjny do pobrania: TUTAJ

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXX sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji....
Absolutorium dla Starosty Tucholskiego nie jednogłośne
Czytaj całość
Rada powiatu tucholskiego podczas czerwcowej sesji (21.06) udzieliła absolutorium staroście tucholskiemu za rok 2012. Decyzja ta nie została jednak podjęta jednogłośnie.

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Tucholskiego, starosta Dorota Gromowska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w 2012 roku. Absolutorium staroście zostało udzielone dziewięcioma głosami za, czteroma przeciw. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

(red.)
(fot. pk) ...
Dyżury radnych „Porozumienia Samorządowego” Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
Barbara Grontkowka, Ryszard Kłunder – poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku, godz. 17 – 18,oo, Wiejski Dom Kultury w Raciążu

Krzysztof Baran – poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku, godz 17 – 18,oo, Dom Strażaka w Kiełpinie

Romuald Gierszewski – poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku, godz 19 – 20.oo, Świetlica Wiejska w Bladowie

Dariusz Kwaśniewski – poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku, godz 18 – 19.oo, Świetlica Wiejska w Legbądzie.

Krzys...
Dług powiatu cd...
Czytaj całość
W odpowiedzi na artykuł, który ukazał się na naszej stronie („Były starosta odpowiada”)  zareagowały władze powiatu, zamieszczając na swojej oficjalnej stronie internetowej informację, zawierającą pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zadłużenia powiatu tucholskiego na koniec 2010 roku, czyli na początku obecnej kadencji www.powiat.tuchola.pl/news/informacja.

Przedstawione pismo z dnia 20 maja 2013 roku potwierdza wersję o ponad 60 % (dokładnie 62.1%) zadłużeniu powiatu, przedstawioną przez starostę Dorotę Gromowską, podc...
Były starosta odpowiada
Czytaj całość
Poprosiliśmy byłego Starostę Tucholskiego – Piotra Mówińskiego o komentarz do wypowiedzi starosty Doroty Gromowskiej, podczas konferencji prasowej, po otrzymaniu informacji o przyznaniu powiatowi pożyczki w wysokości pomad 16 mln zł. Artykuł na ten temat, wraz z wypowiedzią starosty można przeczytać Tutaj.

Przypomnijmy, że w swojej wypowiedzi, pani starosta kolejny raz winą za dramatyczną sytuację finansową obarczyła poprzednie władze powiatu, twierdząc min, że przejęła zarządzanie tą jednostką, już zadłużoną w wysokości 62%. Stanow...
Dzień Samorządu Terytorialnego w RP
Czytaj całość
Dzisiaj (27.05.2013) mija 23 rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych, po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Na pamiątkę tych wyborów, na mocy uchwały Sejmu RP od 2000 r. dzień ten obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego w RP. 23 lata temu wybieraliśmy w całej Polsce tylko rady gmin (na rady powiatowe i wojewódzkie nadszedł czas w 1998 roku)

Przypomnijmy, że w 27 maja 1990 roku w Tucholi wybraliśmy 24 radnych w 24 jednomandatowych okręgach wyborczych. Oto ich  nazwiska: Edwin Brachowski, Leonard Chylewski, Antoni ...
Absolutorium dla Burmistrza Tucholi
Czytaj całość
Podczas piatkowej sesji Rady Miejskiej w Tucholi, burmistrz Tadeusz Kowalski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2012 roku. Absolutorium burmistrzowi zostało udzielone jednogłośnie.

(red.)
(fot. tuchola.pl) ...
Wybierz stronę: |<  <<  <  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59    >