Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
Dnia 20 lutego 2014 r. – czwartek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9.00. Materiały sesyjne dostępne TUTAJ (pdf)


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVIII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Informacja na temat zaawansowania prac nad STE...
Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na 2014 rok
Czytaj całość
Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku w sferach:

I. Kultury fizycznej,
II. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
III. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
IV. Kultury i sztuki,
V. Ochrony i promocji zdrowia,
VI. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
VIII. Działalności wspomagającej ...
Debata w sprawie obwodnicy (WIDEO)
Czytaj całość
Wczoraj (5.02) w książnicy tucholskiej odbyła się debata społeczna w sprawie budowy obwodnicy miasta. Udział w niej wzięli m.in. burmistrz i wiceburmistrz Tucholi, przedstawiciele S.O.S. dla Tucholi, radni oraz mieszkańcy.
W materiale wideo zobaczyć można podsumowanie debaty.
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi Burmistrza Tucholi na pytania przesłane przed wczorajszym spotkaniem przez SOS dla Tucholi.

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące stanu zaawansowania opracowania konc...
Kolejny „Mały Projekt” do realizacji w gminie Tuchola
Czytaj całość
Gmina Tuchola podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowaniu projektu pt.: „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Tuchola oraz wydanie publikacji informacyjnych”.

Wartość dofinansowania wynosi 14.315,84 zł. Projekt zrealizowany zostanie w roku 2014.

W ramach realizacji operacji planuje się zakup i zamontowanie 26 znaków i tablic informacyjnych oznakowujących dojazd do ważnych atrakcji turystycznyc...
94 lata temu Tuchola odzyskała niepodległość
Czytaj całość
Dzisiaj (29.01) odbyły się uroczystości upamiętniające 94. rocznicę powrotu Tucholi do Macierzy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, służb mundurowych, delegacje szkół oraz organizacji pozarządowych.

Obchody zainaugurowała msza święta w kościele pw. Bożego Ciała. Tradycyjnie dalsze uroczystości miały swoją kontynuację przy pomniku św. Małgorzaty. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych, służb mundu...
Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czytaj całość
W dniu 24 stycznia 2014 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi została ustalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Obecnie obowiązująca stawka 8,50 zł za pierwsze 3 osoby zostanie zmniejszona do 7,50 zł. Zmiana będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2014 roku. W związku z powyższym uchwałą Rady Miejskiej został również zmieniony wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do złożenia...
Pierwsze rozstrzygnięcia konkursu ofert gminy Tuchola
Czytaj całość
Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w sferze „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom”.

Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku w sferze „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom". Złożonych zostało 17 ofert, które wpłynęły od 11 organizacji i podmiotów prowadzących dział...
Dom na Medal dla budynków wielorodzinnych?
Czytaj całość
Radni Rady Miejskiej Tucholi Renata Madej, Jan Świerczyński i Paweł Cieślewicz złożyli wniosek do burmistrza o przeanalizowanie możliwości stworzenia osobnej kategorii w konkursie „ Dom na Medal”, która dotyczyłaby budynków wielorodzinnych, zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Odpowiedź burmistrza napawa optymizmem, ponieważ poinformował, że w najbliższym czasie przygotowany zostanie projekt uchwały w tej sprawie i poddany konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędem Och...
Ruszyła nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego
Czytaj całość
Od wtorku (14 stycznia) dostępna jest odświeżona witryna Urzędu Miasta w Tucholi. Nowa strona jest przejrzysta i czytelna, a stworzone menu umożliwia łatwą i intuicyjną nawigację. Mieszkańcy oraz turyści na pewno docenią wartość informacyjną i przejrzystość nowej strony. Twórcy strony pamiętali o osobach z wadami wzroku, można włączyć wersję z powiększonym tekstem.

Zobacz nową stronę internetową Urzędu Miasta: TUTAJ

Wykonawcą witryny jest firma Concept Intermedia z Torunia.

(red.)

  ...
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
Dnia 24 stycznia 2014 r. – piątek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9.00. Materiały sesyjne dostępne TUTAJ (pdf)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków ...
Wybierz stronę: |<  <<  <  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61    >