Budowa ścieżki rowerowej z Tucholi do Bladowa może ruszyć już wiosną przyszłego roku - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Budowa ścieżki rowerowej z Tucholi do Bladowa może ruszyć już wiosną przyszłego roku

 

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tucholi (20.10) burmistrz Tadeusz Kowalski przekazał zebranym najświeższe informacje dotyczące starań gminy Tuchola o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej z Tucholi do Bladowa.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo - Tuchola” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

- Urząd marszałkowski opublikował oficjalną listę rankingową dofinansowań, na której znalazła się budowa ścieżki rowerowej z Tucholi do Bladowa. Jesteśmy z dofinansowaniem na tę inwestycję na poziomie 60% - poinformował burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu tzw. ZRID-u (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), kiedy będą przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty.

- Zakładamy, że będzie to na przełomie roku, początek przyszłego roku. W tej chwili jest więc duża szansa na to, że do wiosny będziemy po rozstrzygnięciach przetargowych i wówczas ta inwestycja będzie mogła fizycznie ruszyć – podkreślił burmistrz.

Materiał: tuchola.pl