Daty, daty, daty: 12 sierpnia – 18 sierpnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 12 sierpnia – 18 sierpnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy

161 lat temu, 14 sierpnia 1858 roku, w Małej Komorzy urodził się Bronisław Dembiński, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1907 – 1908 rektor tej uczelni. Zmarł 23 listopada 1939 roku w Poznaniu w trakcie przewożenia z domu do obozu przejściowego, w którym miał oczekiwać na przesiedlenie do Generalnej Guberni.

145 lat temu, 17 sierpnia 1874 roku, rozpoczęło działalność Tucholskie Seminarium Nauczycielskie. Istniało do połowy lat trzydziestych. Najpierw miało siedzibę na rynku w prywatnym domu, od 1880 w obecnym budynku Zespołu Szkół Leśnych

136 lat temu, 15 sierpnia 1883  roku, uruchomiono pierwszą linię kolejową, przechodzącą przez Tucholę ( Chojnice – Laskowice ).

81 lat temu, 18 sierpnia 1938 roku, przy działającym od 1922 roku Towarzystwie Samodzielnych Rzemieślników Chrześcijańskich w Tucholi utworzono orkiestrę dętą i smyczkową. Ustalono przy tym jednolity strój orkiestry: marynarkę granatową, dwurzędową, czarne spodnie i czapkę sportową granatowa z oznaką rzemiosła.

80 lat temu, 13 sierpnia 1939 roku, rozpoczęły się pierwsze Dni Borów Tucholskich, wtedy pod nazwą Tygodnia Borów Tucholskich. Impreza, odbywająca się w przededniu wybuchu II wojny światowej miała charakter patriotyczny. Po wojnie reaktywowano DBT w 1961 roku

24 lata temu, 15 sierpnia 1995 roku, został odsłonięty obelisk przy ul Głównej w Tucholi, w miejscu, gdzie do 1939 roku stał pomnik Królowej Korony Polskiej. Odsłonięcia dokonali przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Królowej Korony Polskiej Tadeusza Zakryś i burmistrz Edmund Kowalski

18 lat temu, 14 sierpnia 2001 roku, Krzysztof Joppek został wybrany Burmistrzem Tucholi. Wyboru dokonała Rada Miejska. Funkcję pełnił do końca III kadencji, czyli do 2002 roku.

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego