Daty, daty, daty: 13 listopada - 19 listopada - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 13 listopada - 19 listopada

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy

211 lat temu, 14 listopada 1806 roku, oddziały wojsk napoleońskich, po krótkiej walce ze stacjonującymi w mieście wojskami pruskimi zajęły Tucholę

  • 172 lata temu, 13 listopada 1845 roku, w Kiełpinie koło Tucholi urodził się ksiądz Stanisław Leopold Kujot wybitny znawca dziejów Pomorza, historyk i literat. Zmarł 5 grudnia1914 w Grzybnie
  • 81 lat temu, 14 listopada 1936 roku, w Tucholi założono placówkę Związku Halerczyków. Prezesem został Alojzy Żarnowski.
  • 15 lat temu, 18 listopada 2002 roku, Edmund Kowalski po raz drugi został wybrany Burmistrzem Tucholi, na czteroletnią kadencję. Funkcję tę pełnił również w latach 1994 – 1998. Wyboru po raz pierwszy dokonali mieszkańcy, w wyborach bezpośrednich. W 2015 roku, Rada Miejska nadała Edmundowi Kowalskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tuchola
  • Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś"ks. dr Zygmunta Iwickiego.