Daty, daty, daty: 16 listopada – 22 listopada - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 16 listopada – 22 listopada

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu Edmund Kowalski: tuchola.pl

177 lat temu, 20 listopada 1843 roku,  do tucholskiej Synagogi, uroczyście wprowadzono Torę

160 lat temu, 19 listopada 1860 roku, na poddtucholskiej Koślince urodził się Józef Gierszewski. Praktykę lekarską rozpoczął w Berlinie, następnie pracował w Gdańsku i Tucholi, gdzie osiadł na stałe. Pełnił ważne funkcje publiczne , w tym burmistrza i wice burmistrza. W 1928 roku, z jego inicjatywy wzniesiono na Koślince pomnik Matki Boskiej Królowej Polski, zburzony przez Niemców w 1939 roku. Dzisiaj replika tego pomnika znajduje się na tucholskim rynku, zaś fragment oryginalnej tablicy zamontowano na obelisku, upamiętniającym pierwotną  lokalizację. 3 maja 2013 roku uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą postać dra Józefa Gierszewskiego na ścianie budynku przy ul. Świeckiej 27, w którym obecnie mieści się Miejskie Centrum Lekarskie. Józef Gierszewski zmarł 11 grudnia 1932 roku, spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Tucholi

154 lata temu, 21 listopada 1866 roku, w Nakle urodził się Klemens Rzentkowski, pierwszy komisaryczny burmistrz Tucholi po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku. Swój urząd pełnił do 1921 roku. Zmarł 11 listopada 1935 roku, spoczywa na tucholskim cmentarzu.

29 lat temu, 20 listopada 1991 roku, decyzją tucholskiej rady miejskiej, zlikwidowano przedsiębiorstwo POM, a jego mienie przekazano spółce pracowniczej „Hydrotor”. Tydzień później wybrano władze spółki. Prezesem został Wacław Kropiński

18 lat temu, 18 listopada 2002 roku, Edmund Kowalski po raz drugi został wybrany Burmistrzem Tucholi, na czteroletnią kadencję. Funkcję tę pełnił również w latach 1994 – 1998. Wyboru po raz pierwszy dokonali mieszkańcy, w wyborach bezpośrednich. W 2015 roku, Rada Miejska nadała Edmundowi Kowalskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tuchola. Edmund Kowalski zmarł 21 listopada 2018 roku.

http://reporter-24.pl/wiadomosc/edmunt-kowalski-honorowym-obywatelem-gminy-tuchola-foto

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.