Daty, daty, daty: 3 luty – 9 lutego - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 3 luty – 9 lutego

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

Zdjęcia ze zbioru rodziny Latzke

136 lat temu, 4 lutego 1884 roku, w Zblewie urodził się ks. ppłk Józef Wrycza, legendarny działacz niepodległościowy na Pomorzu, w latach1948 – 1961 proboszcz tucholskiej parafii. Zmarł 4 grudnia 1961 roku, spoczywa na tucholskim cmentarzu. Jego imię nosi w Tucholi Szkoła Podstawowa nr 1, ulica w centrum miasta, a przed Kościołem pw Bożego Ciała, z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, stanął pomnik księdza Wryczy.

133 lata temu, 6 lutego 1887 roku, w Bladowie urodził się Jan Latzke. Od 1922 roku, w Tucholi prowadził zakład piekarniczy, był Starszym Cechu Piekarzy. Zmarł 3 lutego 1939 roku. Obecnie piekarnię prowadzi wnuk Jana – Piotr Latzke..


125 lat temu, 7 lutego 1895 roku, korzystając z darowizny Anny Bunger, Zgromadzenie Sióstr św Elżbiety zdecydowało o założeniu klasztoru i szpitala w Tucholi przy obecnej ul. Nowodworskiego

100 lat temu, 6 lutego 1920 roku, w Bysławiu utworzono wójtostwo, przyłączone do powiatu tucholskiego

28 lat temu, 7 lutego 1992 roku, ukazał się pierwszy numer Tygodnika Tucholskiego.

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego