Daty, daty, daty: 4 grudnia - 10 grudnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 4 grudnia - 10 grudnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

Zdjęcie z okładki biografii ks. ppłk Józefa Wryczy

  • 103 lata temu, 5. grudnia 1914 roku, w Grzybnie zmarł ksiądz Stanisław Leopold Kujot wybitny znawca dziejów Pomorza, historyk, etnograf i literat. Ksiądz Kujot urodził się 13 listopada 1845 roku w Kiełpinie
  • 99 lat temu, 8 grudniu 1918 roku, prawdopodobnie po raz pierwszy wypłacono pieniądze na zakup opału dla ubogich mieszkańców Tucholi. Pieniądze pochodziły z Fundacji Samuela Fabiana i były wypłacane ubogim mieszkańcom wszystkich trzech
  • 56 lat temu, 4 grudnia 1961 roku, w wieku 77 lat zmarł ks. ppłk Józef Wrycza, legendarny działacz niepodległościowy na Pomorzu, w latach 1948 - 1961 proboszcz tucholskiej parafii. Jego imię nosi w Tucholi Szkoła Podstawowa nr 1, ulica w centrum miasta, a przed Kościołem pw Bożego Ciała, z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, stanął pomnik księdza Wryczy. Ks. Józef Wrycza spoczywa na tucholskim cmentarzu.
  • 27 lat temu, 7 grudnia 1991 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi otrzymała imię ks. ppłk Józefa Wryczy
  • Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś"ks. dr Zygmunta Iwickiego.