Daty, daty, daty: 6 maja – 12 maja - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 6 maja – 12 maja

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

352 lata temu, 10 maja 1667 roku, zmarła  królowa Marii Ludwika, starosta tucholski w latach 1656 – 1667

110 lat temu, 8 maja 1909 roku, w Chełmży urodził się ks. Kazimierz Janiszewski. Od 1 sierpnia 1960 roku pełnił obowiązki proboszcza tucholskiego. Po śmierci ks. Józefa Wryczy, od 27 marca 1962 roku proboszcz tucholski. Na emeryturę przeszedł w 1988 roku. Zmarł 2 października 1991 roku,  spoczywa na tucholskim cmentarzu parafialnym

87 lat temu, 11 maja 1932 roku, Jerzy Hryniewski został starostą tucholskim

74 lata temu, 7 maja 1945 roku, według danych na ten dzień, z Tucholi – miasta deportowano w głąb Rosji 111 osób, z Tucholi – wsi – 53, a ogółem z całego powiatu – 801 osób

69 lat temu, 6 maja 1950 roku, w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki, bardzo lubiany artysta, który pokochał Tucholę i Bory Tucholskie, co wielokrotnie deklarował. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w Warszawie, spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

67 lat temu, 12 maja 1952 roku, utworzono w Tucholi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo przedmiotem działalności były branże: gazownia, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie miasta, rzeźnia, targowiska, łaźnia i usługi hotelarskie. Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa został Brunon Lipkowski

26 lat temu, 6 maja 1993 roku, zawarto umowę partnerską pomiędzy niemieckim miastem Lubtheen i Tucholą

8 lat temu, 9 maja 2011 roku, powstał Tucholski Chór Gospel AVE. Założycielką i pomysłodawczynią chóru była Donata Świerczyńska, a dyrygentem jest muzyk Radosław Meger.

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego