Daty, daty, daty: 7 maja – 13 maja - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 7 maja – 13 maja

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

351 lat temu, 10 maja 1667 roku, zmarła  królowa Marii Ludwika, starosta tucholski w latach 1656 – 1667

  • 109 lat temu, 8 maja 1909 roku, w Chełmży urodził się ks. Kazimierz Janiszewski. Od 1 sierpnia 1960 roku pełnił obowiązki proboszcza tucholskiego. Po śmierci ks. Józefa Wryczy, od 27 marca 1962 roku proboszcz tucholski. Na emeryturę przeszedł w 1988 roku. Zmarł 2 października 1991 roku,  spoczywa na tucholskim cmentarzu parafialnym

  • 86 lat temu, 11 maja 1932 roku, Jerzy Hryniewski został starostą tucholskim.
  • 66 lat temu, 12 maja 1952 roku, utworzono w Tucholi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo przedmiotem działalności były branże: gazownia, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie miasta, rzeźnia, targowiska, łaźnia i usługi hotelarskie. Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa został Brunon Lipkowski

  • 7 lat temu, 9 maja 2011 roku, powstał Tucholski Chór Gospel AVE. Założycielką i pomysłodawczynią chóru była Donata Świerczyńska, a dyrygentem jest muzyk Radosław Meger.
  •  
  • Podobny obraz
  • Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś"ks. dr Zygmunta Iwickiego.