Daty, daty, daty: 8 października – 14 października - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 8 października – 14 października

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
731 lat temu,  9 października 1287 roku,  arcybiskup Jakuba Świnka dokonał aktu konsekracji kościoła grodowego w Tucholi. Jest to pierwsza pewna data w historii Tucholi.

114 lat temu, 14 października 1904 roku,  z inicjatywy dra Karasiewicza powstała Spółka Ziemska, której statutowym zadaniem był zakup i sprzedaż nieruchomości.

98 lat temu, 14 października 1920 roku, w Tucholi urodził się Tadeusz Zakryś. Mistrz piekarski. Właściciel zakładu i sklepu cukierniczo-piekarniczego. W czasie wojny działał w organizacji konspiracyjnej „Miecz i Pług” był więźniem obozu. koncentracyjnego w Sutthofie. Stał na czele społecznego komitetu  Budowy Pomnika Pomordowanych w Rudzkim Moście, budowy Pomnika patronki Tucholi św Małgorzaty i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Zasłużony Obywatel Tucholi. Zmarł 21 marca 2001roku,  spoczywa na cmentarzu parafialnym

97 lat temu, 9 października 1921 roku, Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji obozów jenieckich w Polsce, w tym obozu w Tucholi

44 lata temu, 12 października 1974 roku, uroczyście otwarto nowo wybudowany budynek szkoły przy ul. Świeckiej, wtedy Zespołu Szkół Mechanicznych im. Karola Świerczewskiego w Tucholi

28 lat temu, 11 października 1990 roku, ukazał się pierwszy numer miesięcznika samorządu lokalnego (później dwutygodnika): „Borowiackie Wieści”. Redaktorem naczelnym tego pisma był Jóżef Sporny. Ostatni numer gazety ukazał się 23 lipca 1993 roku po tym, jak radni podczas sesji przychylili się do wniosku zarządu o zawieszenie, ze względów finansowych, wydawania tego pisma


Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego