Daty, daty, daty: 8 - 14 stycznia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 8 - 14 stycznia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy

  • 126 lat temu, 13 stycznia 1892 roku, zmarł Johann Christian Schmidt, Nieniec, kupiec, rodowity tucholanin, najdłużej piastujący stanowisko przewodniczącego rady miejskiej, w latach panowania pruskiego. Przewodniczył radzie 30 lat, a w skład rady wchodził przez lat 40
  • 90 lat temu, 10 stycznia 1928 roku, w Toruniu,  urodziła się w Alicja Tokarska, od 1 lipca 1952 roku nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi i Liceum Pedagogicznym w Tucholi. Autorka słów hymnu Szkoły Podstawowej nr 1. Zmarła 15 lipca 1999 roku w Tucholi, spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu w Ciechocinku

  • Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś"ks. dr Zygmunta Iwickiego.