Daty, daty, daty: 22 kwietnia - 28 kwietnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 22 kwietnia - 28 kwietnia

Do naszego cyklu wybrałem oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest data dzienna. Dziękuję Czytelnikom, którzy przesyłają swoje propozycje i zachęcam do współpracy wszystkich, którzy  chcieliby znaną sobie datę zaprezentować.
Paweł Cieślewicz
 
Na zdjęciu: Teodor Grzonkowski. Zdjęcie ze strony: https://listakrzystka.pl/en/grzonkowski-teodor/


141 lat temu, 28 kwietnia 1983 roku, w Dąbrówce, w pow. starogardzkim urodził się  ksiądz Jan Mazella. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 roku. 4 listopada 1926 roku został proboszczem parafii w Jeleńczu, w której w latach 1930 – 1932 wybudował nowy kościół. Aresztowany w październiku 1939 roku, przebywał w obozie w Radzimiu. Zginął w listopadzie tego roku, zakatowany na śmierć.118 lat temu, 28 kwietnia 1906 roku, w Tucholi urodził się Teodor Grzonkowski, z zawodu stolarz, (jego dziadek i ojciec prowadzili zakład stolarski na Koślince). Jako mechanik pokładowy, we wrześniu 1939 roku, brał udział m.in. w lotach w obronie Warszawy. Po kapitulacji, już na terenie Wielkiej Brytanii pełnił funkcję szefa mechaników posterunku ziemnego 307 Dywizjonu Myśliwców. 3 lipca 1945 roku został odznaczony „Medalem Lotniczym” przez Prezydenta RP na Uchodźctwie. Po wojnie wrócił do Tucholi, prowadził zakład stolarski i zaangażował się w m.in. w pracę powstającego Cechu Rzemiosł Różnych. Zmarł 15 listopada 1980 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tucholi12 lat temu, 23 kwietnia 2012 roku, w wieku 91 lat i w 62 roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Swobodziński, kanonik honorowy, emerytowany proboszcz parafii Jeleńcz - Kęsowo. Na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego został patronem Zespołu Szkół w KęsowiePodczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.