Daty, daty, daty: 4 lipca - 10 lipca - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 4 lipca - 10 lipca

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu: ksiądz Stanisław Sychowski.  https://borytucholskie.net/ks-stanislaw-sychowski/
http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

186 lat temu, 7 lipca 1836 roku, wielki pożar zniszczył połowę Lubiewa, w tym szkołę i kościółhttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

153 lata temu, 9 lipca 1869 roku, w Skrzeszecie koło Żukowa urodził się ksiądz Stanisław Sychowski. W 1896 roku, jako wikary przybył do Śliwic, administrując parafią w zastępstwie chorego proboszcza. Na początku XX wieku wybudował nowe kościoły w Legbądzie i Zdrojach. Ks. Sychowski był zaangażowany w pomoc najbiedniejszym, opiekował się m.in. wychodźcami sezonowymi, walczył z wynarodowieniem, usilnie zabiegał też o stworzenie możliwości zarobkowania na miejscu. Władze pruskie uznały go za groźnego, polskiego agitatora. Zmarł  21 lipca 1921 roku w Byszewie, gdzie był proboszczem od 1916 roku. W uznaniu zasług, jego imię nosi główna ulica w Śliwicachhttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

119 lat temu, 7 lipca 1903 roku, w Zdrojach w powiecie tucholskim urodził się Józef Dąbek. Wiosną 1940 roku założył Tajną Organizację Wojskową „Gryf Kaszubski”, której  został prezesem i kierownikiem organizacyjnym. Zginął podczas ucieczki przed zatrzymaniem przez agenta gestapo pod Sikorzynem, 4 marca 1944 roku

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

96 lat temu, 4 i 5 lipca 1926 roku, z inicjatywy władz miejskich i Bractwa Kurkowego, w Tucholi zorganizowano cykl imprez związanych ze 150 rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

87 lat temu 7 – 9 lipca 1935 roku, w Tucholi odbyły się uroczyste obchody 100 lecia istnienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

81 lat temu, 7 lipca 1941 roku, powstała Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” Zgodnie z deklaracją ideową organizacja miała mieć charakter, katolicki, ponadpartyjny i wojskowy. W spotkaniu założycielskim wziął udział ksiądz Józef Wrycza ps. „Rawycz”.

Uroczystości z okazji 80 rocznicy utworzenia TOW "Gryf Pomorski", na cmentarzu parafialnym w Tucholi,

przy grobie ksiedza Wryczy. Zdjęcie: tuchola.pl

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

22 lata temu, 8 lipca 2000 roku,  do Tucholi przybył urzędujący wówczas prezydent RP Aleksander Kwaśniewski http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego, WikipediA