Daty, daty, daty: 5 lutego - 11 lutego - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 5 lutego - 11 lutego

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu: Jan Latzke. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych


137 lat temu, 6 lutego 1887 roku, w Bladowie urodził się Jan Latzke. Od 1922 roku, w Tucholi prowadził zakład piekarniczy, był Starszym Cechu Piekarzy. Zmarł 3 lutego 1939 roku. Obecnie piekarnię prowadzi wnuk Jana – Piotr Latzke..129 lat temu, 7 lutego 1895 roku, korzystając z darowizny Anny Bunger, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zdecydowało o założeniu klasztoru i szpitala w Tucholi przy obecnej ul. Nowodworskiego122 lata temu, 11 lutego 1902 roku urodził się ksiądz Linnuas  Heckman. W czasie wojny przybył do Tucholi jako administrator parafii. Swoją postawą zaskarbił sobie szacunek parafian i był uznawany wręcz za polonofila. Po wojnie nie został zrehabilitowany w procesie obowiązkowej rehabilitacji. Zmarł 20.05.1968, prawdopodobnie w Zamarte104 lata temu, 6 lutego 1920 roku, w Bysławiu utworzono wójtostwo, przyłączone do powiatu tucholskiego32 lata temu, 7 lutego 1992 roku, ukazał się pierwszy numer Tygodnika Tucholskiego11 lat temu, 10 lutego 2013 roku zadebiutowała nasza strona reporter-24.plPodczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.