Dotacje dla organizacji pozarządowych z Powiatu Tucholskiego - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dotacje dla organizacji pozarządowych z Powiatu Tucholskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych. W konkursach barały udział także organizacje z terenu powiatu tucholskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na konkurs wpłynęło 250 wniosków. Z terenu powiatu tucholskiego dotację otrzyma 7 organizacji:   

    Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło", Poligon "Heidekraut" - inscenizacja historyczna - 5 000,00 zł
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Burchat" w  Gostycynie, "Gostycyn w słowie-fotografii-obrazie" - 4 000,00 zł
    Stowarzyszenie "Via Natura" w Tucholi, "Ogólnopolski Plener Malarski 2013" - 4 000,00 zł
    Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej "TALENT" w Cekcynie, "KOCIOŁ Festival" - 3 000,00 zł
    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa, "Muzyczne Kęsowo" - 2 500,00 zł
    Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie, "Niezapomniane Nutki - VIII Przegląd Pieśni i Piosenek zwanych Frantówkami w Bysławiu" - 2 000,00 zł
    Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach, "XIV Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego" - 2 000,00 zł

Na konkurs dotyczący upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 187 wniosków. Z naszego powiatu dotację otrzyma jedynie:

    Stowarzyszenie "Via Natura" w  Tucholi, Ogólnopolskie zawody kajakowe "O Błękitną Wstęgę Brdy" - 10 000,00 zł

 W konkursie na "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" dotacje otrzymają:

    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski , "Bawimy się w życie, życie z nami bawi się" - 5 000,00 zł
    Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "Jagoda", "Oni są wśród nas…" - 2 970,00 zł
    Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "Jagoda", "Dobrze że jesteś" - 2 900,00 zł
    Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate "Shotokan", "W zdrowym ciele zdrowy duch" - 3 500,00 zł

Na przeciwdziałanie uzależnieniom w konkurie pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” dotacje otrzyma:

    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina", "Lepsze życie" - 4 668,00 zł

”Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów " to tytuł kolejnego konkursu, w którym granty otrzymają:

    Stowarzyszenie "Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie", "Podaruj doświadczenie - międzypokoleniowa wymiana wiedzy" - 3 000,00 zł
    Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku, "Razem raźniej" - 2 500,00 zł
    Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Burchat" w Gostycynie, "Boom Matuzalem II" - 3 000,00 zł
    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Aktywna Gmina" w Śliwicach, "Dzień Seniora jest co miesiąc" - 3 000,00

[mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi]