II nabór do Programu Stypendiów Pomostowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

II nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

W związku z pismem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości skierowanym do Zarządu "VIA NATURA" informujemy , że istnieje możliwość o ubieganie się o stypendia (II nabór) - aplikacja dostępna na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. O udzielenie rekomendacji zadecyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania wniosków wraz z dokumentacją do 7 października 2013 r. Zarząd "VIA NATURA"

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zaangażowanie w realizację XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dokonaliśmy wstępnego podsumowania przesłanych wniosków w obu segmentach Programu. Okazało się, że powstała możliwość przyznania większej liczy stypendiów w II segmencie. W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rekomendowanie dodatkowych kandydatów, oczywiście jeśli są tacy w Państwa otoczeniu.

Procedura aplikacyjna dla kandydatów i przesyłania dokumentów do FEP nie ulega zmianie.
Na liście rekomendacyjnej proszę umieścić nie więcej niż 5 kandydatów (jeśli będzie ich więcej z pozostałych proszę utworzyć listę rezerwową). Naturalnie nie możemy zagwarantować, że wszystkie osoby z listy rekomendacyjnej dostaną się do Programu, zastosujemy bowiem następującą zasadę budowania listy stypendystów:

najpierw znajdą się na niej osoby z pierwszej pozycji na liście każdej organizacji, następnie z drugiej itd. aż do wyczerpania puli stypendiów. W sytuacji gdy nie wszyscy kandydaci np. z czwartej pozycji będą mogli się znaleźć na liście stypendystów, o tym którzy na nią trafią zdecyduje liczba punktów na maturze.

Te organizacje, które już przesłały więcej kandydatów (powyżej 7 osób) powinny uwzględnić te osoby na nowych listach rankingowych. Ich wnioski, mimo przesłania do FEP, nie zostały bowiem rozpatrzone i traktowane są jako rezerwa do kwalifikacji w czasie II naboru.

W poniedziałek, 23 września o godzinie 9:00 zostanie otwarta procedura aplikacyjna on-line, z której mogą skorzystać kandydaci, którzy dotychczas nie złożyli wniosków. Aplikacja zostanie zamknięta 4 października o godzinie 16-ej.

Dalsza procedura nie ulega zmianie. Kandydaci po złożeniu wniosku powinni go wydrukować i razem z kompletem załączników złożyć w Państwa organizacji do 9 października (nie dotyczy osób, które już to uczyniły). Państwa zaś bardzo proszę o przesłanie kompletnych wniosków kandydatów z listą rankingową, protokołem i rekomendacją oraz oświadczeniami o braku konfliktu interesów do FEP w terminie do 11 października.
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i łączę serdeczne pozdrowienia

Dr Zofia Sapijaszka

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 52 33 4 33 88. Decyduje o skutecznej aplikacji kolejność zgłoszeń.


(mat. nadesłane)