Gmina Tuchola: Inwestycje 2014 - 2018(Zdjęcia) - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Inwestycje 2014 - 2018(Zdjęcia)

Zapraszamy do lektury wcześniej zapowiadanego artykułu o inwestycjach w latach 2014 – 2018. Przedstawiamy również wykaz dofinansowań zewnętrznych na poszczególne zadania.

Drogi

Jednymi z największych inwestycji drogowych są przebudowy: ulic Krzywej, Kościelnej, Lipowej oraz części ul. Chojnickiej (2015 r.), ulic Pocztowej i Dworcowej (2016 r.), gminnego odcinka ul. Cegielnianej, ul Hejnałowej w Tucholi (2018 r.), budowa ul. Myśliwskiej i przyległych w Tucholi, budowa drogi rowerowej na odcinku Bladowo - Tuchola, a także z rozbudowa ul. Budowlanej i ul. Plaskosz (termin zakończenia do 30 listopada br.). Łączny koszt tych zadań opiewa na ponad 15 milionów złotych.

ulica Dworcowa

ul. Cegielniana (odcinek gminny)

W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Tuchola w lipcu br. otrzymała także promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu dofinansowania na przebudowę dróg zniszczonych przez ubiegłoroczną nawałnicę. Zakwalifikowano 8 gminnych dróg: ul. ks. Kreffta, ul. Garbary, ul. Gajowa, ul. Sarnia w Tucholi, ul. Sosnowa w Raciążu oraz drogi relacji: Łosiny – Kurcze, Raciąż – Woziwoda, Stobno – Borki. Pieniądze pochodzą z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Remont dróg ma zakończyć się do 30 listopada br.

ul. Kreffta

ul. Garbary

ul. Myśliwska

Kompleksową modernizację przeszło również targowisko położone przy ul. Nowodworskiego w Tucholi. W ramach zadania przebudowano istniejący parking wraz z instalacją elektryczną oświetlenia parkingu (15 lamp z oprawami LED) i instalacją fotowoltaiczną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 807 746,21 zł, z czego 468 301,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

targowisko przy ul. Nowodworskiego

Jedną z bardziej oczekiwanych inwestycji jest budowa promenady wokół jeziora Głęboczek w Tucholi. W tym roku powstał nowy odcinek o długości 350 metrów za kwotę 420 243,90 zł.

odcinek promenady nad jez. Głęboczek

Gros inwestycji drogowych wykonano również na terenach wiejskich. Zmodernizowano m.in. drogi transportu rolniczego: w Nowej Tucholi, na odcinku Mała Komorza – Dąbrówka oraz Wysoka Wieś – Wielki Mędromierz. Przebudowana została droga gruntowa transportu rolniczego relacji Kiełpin - Na Polach. Koszt inwestycji wynosi 915 000,07 zł. Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 144 000,00 zł ze środków województwa kujawsko–pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

droga Kiełpin - Na Polach

Przebudowane zostały także ulice i drogi: część ul. Kochanowskiego, Klonowa, Polna, Brzozowa, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, Tuwima, Dębowa, Cisowa, Wałowa, Podgórna, Gołębia, Krucza, Parkowa i części ulicy Zielonej w Tucholi, droga do budynków wielorodzinnych Przy Szosie Sępoleńskiej, droga w Kiełpinie (przy szkole), droga relacji Wysoka Wieś – Nowa Tuchola, ulice Ogrodowa i Krótka w Raciążu, ulice Klonowa i Brzozowa oraz Szkolna w Legbądzie (II etap).

ul. Parkowa

ul. Gołębia

Gmina Tuchola duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po drogach. To właśnie z uwagi na ten aspekt zdecydowano o budowie ścieżki rowerowej na odcinku Białowieża – Stobno, która powstała w 2015 r. Koszt to niespełna 376 tys. zł.

Lata 2014 – 2018 to nie tylko inwestycje w zakresie budowy, ale również remontu dróg i chodników zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Na te zadania przeznaczono w sumie 1 064 318,68 zł. Wśród nich warto wymienić m.in. wykonanie pieszojezdni w Bladowie, remont chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przy ul. Świeckiej w Tucholi (2015 r.), wykonanie 32 miejsc postojowych pomiędzy ulicami Starofarną i Staromiejską w Tucholi oraz remont chodników przy ul. Garbary, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Nad Kiczą, przy OSiR (między ul. Warszawską i ul. Podmiejską), przy Przedszkolu nr 1 w Tucholi (2016 r.), przebudowę drogi w Białowieży, Małym Mędromierzu czy ul. Krótkiej w Raciążu (2017 r.).

Oświetlenie i sieci wodno-kanalizacyjne

Co roku na terenie gminy Tuchola instalowane są nowoczesne lampy, a dotychczasowe modernizowane. Łączny koszt to ponad 620 tys. zł. Jednym z największych zadań była modernizacja oświetlenia ulic Nowodworskiego i Świeckiej – 34 nowe lampy z oprawami LED (2017 r.) oraz zainstalowanie oświetlenia Przy Szosie Bydgoskiej - 84 punkty świetlne (2018 r.). Nowe słupy oświetleniowe pojawiły się również m.in. w Raciążu, Stobnie, Legbądzie, Małym Mędromierzu, Kiełpinie i w miejscowości Klocek Wybudowanie.

nowe oświetlenie Przy Szosie Bydgoskiej

Na terenie gminy Tuchola konsekwentnie rozbudowywane są sieci wodno-kanalizacyjne. Te zadania w latach 2014 - 2018 obejmują m.in.: osiedle Rudzki Most II, os. Kopernika - sieć wodociągowa, ul. Karasiewicza w Tucholi, ul. Anny German, Nową Tucholę, Mały Mędromierz – kanalizacja sanitarna oraz ul. Piastowską w Tucholi – kanalizacja deszczowa. Wartość tych inwestycji opiewa na ponad 800 tys. zł.

Z kolei w bieżącym roku zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej w Jesionowie, na którą gmina Tuchola pozyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności). Z planowanej infrastruktury skorzysta w pierwszym etapie 38 stałych mieszkańców miejscowości. Koszt całkowity projektu to 559 314,85 zł brutto, a dofinansowanie wynosi 386 518,39 zł (85% kosztu kwalifikowanego realizacji zadania).

Nowe obiekty sportowe i miejsca przeznaczone do rekreacji

Infrastruktura sportowa to następny dział inwestycji, który zajmuje ważne miejsce w planowanych przez gminę Tuchola przedsięwzięciach.

W 2015 roku powstało boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy na os. Leśnym oraz bieżnia poliuretanowa na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. Z kolei rok 2018 to modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i namiotowej hali gimnastycznej przy SP nr 5 w Tucholi.

baza sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1

Przybywa również miejsc do rekreacji i czynnego wypoczynku. W 2017 r. w Tucholi przy ulicy Nad Kiczą powstała siłownia zewnętrzna, natomiast w Parku Zamkowym zamontowano urządzenia fitness. W 2018 r. powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy ul. Podmiejskiej w Tucholi. Oprócz siłowni plenerowej, są też 4 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci, stół podwójny chińczyk - szachy oraz tablica informacyjna. Cały teren został również utwardzony oraz oświetlony.

tzw. OSA nad jez. Głęboczek

Z plenerowego sprzętu mogą korzystać także mieszkańcy Legbąda. Urządzenie fitness znajduje się na placu zabaw. W 2016 r. dodatkowe urządzenia pojawiły się na os. Kopernika i os. Mickiewicza, natomiast rok później na placu zabaw w Parku Zamkowym.

Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej

W gminie Tuchola priorytet stanowi polityka prorodzinna. W tym zakresie podejmowany jest szereg działań, m.in. zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku od 3 lat. To właśnie z myślą o nich rozbudowano Przedszkole nr 1 w Tucholi. Dzięki tej inwestycji powstały 3 dodatkowe oddziały, a tym samym przybyło 75 nowych miejsc dla dzieci. Warto podkreślić, że przedszkola w gminie Tuchola są darmowe, rodzice płacą jedynie za wyżywienie. Najmłodsi mają również zapewnioną bezpłatną naukę języka angielskiego.

Przedszkole nr 1 w Tucholi

Gminnemu samorządowi „leży na sercu” również sytuacja osób starszych, dla których nierzadko życie toczy się jedynie w czterech ścianach ich mieszkań. Dtaego też w Tucholi wybudowano Dom Dziennego Pobytu „Senior +” przy ul. Świeckiej (za budynkiem OPS-u). Koszt inwestycji wyniósł 928 650,00 zł.

Dom Dziennego Pobytu

Ogólnopolskim problemem jest również deficyt mieszkań komunalnych. Podobnie sytuacja wygląda w gminie Tuchola. Jednak samorząd podejmuje działania, by w miarę możliwości zaspokajać potrzeby mieszkańców. W roku 2017 przebudowano budynek po byłej szkole w Małym Mędromierzu. W wyniku tej inwestycji za kwotę 622 025,83 zł powstało 11 nowych lokali mieszkalnych.

Ważnym aspektem jest zapewnienie miejsc, w których lokalna społeczność może spotykać się np. na zebraniach wiejskich czy też korzystać z nich na własne potrzeby. Mowa o świetlicach wiejskich. Takie obiekty są w każdym sołectwie. Jednym z nich jest świetlica w Białowieży. W czerwcu 2018 roku zakończono jego rozbudowę i przebudowę. Wartość inwestycji wyniosła 215 000,01 zł. Mieszkańcy sołectwa w pełni korzystają ze zmodernizowanej placówki.

„Nową szatę” zyskał również kompleks budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi, który poddano termomodernizacji. Gmina Tuchola na to zadanie przeznaczyła 1 075 979,40 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi

Z kolei nieco ponad 900 000 zł kosztowały prace związane z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi. Zmodernizowano instalację elektryczną, teletechniczną, hydrauliczną, ewakuacyjną oraz wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie wykończenia wnętrz.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych.

Lp.

Nazwa zadania

i informacja o finansowaniu

Zakres rzeczowy

Rok 2015

Inwestycje drogowe

1.

Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Nowa Tuchola

 

Dofinansowanie Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wys. 148 750,00 zł

 

Koszt całkowity: 644 542,54 zł

Wykonano odcinek drogi gminnej o długości 0,990 km w technologii nawierzchni asfaltowej

 

2.

Przebudowa cz. ul. Kochanowskiego

 

Koszt zadania: 78 541,64 zł.

Wykonano drogę w technologii z kostki betonowej (odcinek o dł. 91 m) oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

 

3.

Przebudowa drogi w Kiełpinie przy szkole

 

Kosz zadania: 223 763,41 zł.

Wykonano nawierzchnię drogi wewnętrznej o dł. 171 m z betonowej kostki brukowej, oraz wybudowano przewód kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi  do istniejącej szkoły

 

4.

Przebudowa połączenia drogowego centrum miasta Tucholi z drogą wojewódzką nr 240

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 901 673,84zł oraz Powiatu Tucholskiego jako partnera projektu w wysokości: 270 592, 32 zł

 

Całkowity koszt zadania: 2 227 085,52 zł

Wykonano nawierzchnię ul. Krzywej, Kościelnej, Lipowej oraz część ul. Chojnickiej. Drogi wykonano w technologii z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz w niewielkim zakresie z kamienia granitowego – odcinek ul. Chojnickiej od skrzyżowania z ul. Gabrychów do skrzyżowania z ul. Zamkową), kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową oraz oświetleniową.

   

Przebudowane ulice  Chojnicka, Kościelna w Tucholi

Remonty w zakresie dróg i chodników

 

Całkowity koszt: 540.465,09 zł,

w tym:

 

Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na pokrycie 100 % wartości robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej Białowieża – Stobno w wys.  375.963,15 zł

 

Zadania:

1.

M. Mędromierz

Część drogi gminnej Mały Mędromierz – Wysoka Wieś w m. Mały Mędromierz - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  długość 0,450 km

 

2.

Białowieża

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z remontem istniejącego chodnika, zjazdów oraz zatoki postojowej, długość 0,275 km

 

3.

Ulica Derdowskiego w Tucholi

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  wraz z remontem istniejącego chodnika - długość 0,177 km

 

4.

Remont chodników w Tucholi

Chodniki na  ul. Dmowskiego i Piastowskiej

ul. Dmowskiego

ul. Piastowska

5.

Remont nawierzchni ulic w Tucholi

Wyremontowano nawierzchnię ulicy Reymonta, Gałczyńskiego i Łanowej

6.

Remont chodnika w m. Bladowo

Wyremontowano chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej

 

 

7.

Budowa pieszojezdni w m. Bladowo

Pieszojezdnia z betonowej kostki brukowej  przy sklepie w m. Bladowo

 

8.

Remont chodnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Remont chodnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej

 

9.

Remont chodnika – ul. Świecka

Remont chodnika  przy byłej centrala nasiennej

 

10.

Budowa ścieżki Białowieża – Stobno

 

Zadanie przy drodze powiatowej – z udziałem środków Gminy Tuchola

 

Ścieżka Białowieża – Stobno o szerokości 2 m i długości 1713 mb, w celu poprawy bezpieczeństwa, głównie dzieci w drodze do szkoły

 

11.

Budowa chodnika w m. Nadolna Karczma

 

Zadanie przy drodze powiatowej – z udziałem środków Gminy Tuchola

 

Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,5 m i długości 173 m

 

 

12.

Remont obiektu mostowego

 

Zadanie przy drodze powiatowej – z udziałem środków Gminy Tuchola

 

„Biały most”  w  obrębie ewidencyjnym Klocek  (drewno zabezpieczyło Nadleśnictwo Woziwoda)

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

1.

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Stobno – Mała Komorza oraz oświetlenia ulicznego w Raciążu

 

Całkowity koszt zadania: 49 083,03 zł

Zainstalowano 3 lampy w Raciążu, a w Stobnie 6 lamp

Sieci wodno-kanalizacyjne

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Tuchola

 

Wartość inwestycji: 213 552,08 zł

Wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej na drodze Nowa Tuchola – Wysoka Wieś. Długość sieci 856,5 m

Infrastruktura Sportowa

1.

Przebudowa dwóch boisk w Tucholi

 

Projekt realizowany jest ze wsparciem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 tys. zł

 

Koszt łącznie: 341 152,52 zł

Powstało boisko na osiedlu Leśnym w Tucholi na boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz ogrodzeniem oraz bieżnia poliuretanowa na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi.

Budowa bieżni była drugim etapem inwestycji, w 2013 roku gmina oddała do użytku boisko o sztucznej nawierzchni do piłki ręcznej oraz boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej

   

Rok 2016

Inwestycje drogowe

1.

Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Komorza – Dąbrówka

 

Dofinansowanie w kwocie 127 342,50 zł – środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Koszt całkowity: 318 684,11 zł

Wykonano nawierzchnię jezdni o długości 0,932 km wraz ze zjazdami w technologii z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 2.895 m2

 

2.

Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi

 

Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 783 383,00 zł oraz ze środków Powiatu Tucholskiego w ramach dotacji – w wysokości 391 769,86 zł

 

 

Koszt zadania: 1 954 367,50 zł

Po realizacji inwestycji ulice Pocztowa i Dworcowa zyskały nową nawierzchnię jezdni (nawierzchnia bitumiczna), miejsca postojowe, chodniki oraz zjazdy – z kostki brukowej. W ramach inwestycji zostało przebudowane i dostosowane do parametrów normatywnych również skrzyżowanie z ul. Kolejową. Odwodniono ulice Pocztową i Dworcową – dokonano odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego oraz wykonano przyłącza deszczowe do następujących obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 3, budynku Poczty Polskiej, boiska Orlik przy ul. Pocztowej, Liceum Ogólnokształcącego, Komendy Powiatowej Policji, Internatu Technikum Leśnego

 

3.

Przebudowa drogi Wysoka Wieś – Nowa Tuchola

 

Dofinansowanie w wysokości 63,63%, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Koszt zadania: 649 338,38 zł

Wykonano nawierzchnię drogi o długości 1,770 km z mieszanek bitumiczno-asfaltowych o łącznej powierzchni 7 351,00 m2 oraz zjazdy gospodarcze

 

4.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Raciążu

 

Koszt zadania: 131 093,50 zł

Wykonano z betonowej kostki brukowej: nawierzchnię ulicy – 775,00 m2, zjazdy do posesji, dojścia do posesji, z płyt ażurowych miejsca postojowe

 

 

5.

Rozbudowa ul. Klonowej w Tucholi

 

Koszt zadania: 149 891,00 zł

Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej o dł. 140,00 mb, z wpustami deszczowymi wraz z przykanalikami, jezdnia z nawierzchni bitumicznej – pow. 723,00 m2, wjazdy i podejścia do nieruchomości z betonowej kostki brukowej

 

6.

Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Tucholi – I etap

 

Całkowity koszt inwestycji: 302 194,76 zł

Wykonano przebudowę części nawierzchni ul. Polnej, tj. na odcinku od ul. Głównej do ul. Łanowej. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie ulicy z betonowej kostki brukowej o pow. 1521,25  m2, zjazdy, dojścia do posesji, sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 250 mm i Ø 160 mm o łącznej długości 341 mb

 

7.

Przebudowa ul. Brzozowej w Tucholi

 

Koszt zadania: 131 768,92 zł

 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: nawierzchni ulicy z kostki betonowej o pow. 794,00 m2, miejsc postojowych z płyt ażurowych, zjazdów do posesji z kostki betonowej. W ramach zadania przebudowano także częściowo system odprowadzający wody opadowe

 

8.

Przebudowa ul. Dąbrowskiej w Tucholi

 

Koszt zadania: 216 589,67 zł

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi na długości 203,90 mb – o powierzchni 1273 m2, wraz z wjazdami – z betonowej kostki brukowej  oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej ø 250 mm o dł. 109,00 m

 

9.

Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II w Tucholi

 

Całkowity koszt inwestycji: 172 996,43 zł.

Wykonano przebudowę nawierzchni ul. Jana Pawła II na odcinku dł. 166,1 m z kostki betonowej brukowej typ EKO

 

10.

Przebudowa ul. Tuwima w Tucholi

 

Całkowity koszt inwestycji: 170 275,09 zł

Zakres rzeczowy zadania objął przebudowę nawierzchni drogi o długości 212 mb. Przebudowana została nawierzchnia jezdni o łącznej powierzchni 1414 m2 – betonowa kostka brukowa, a także w ramach zadania wykonano studzienki kanalizacji deszczowej z przykanalikami

 

11.

 

Przebudowa ulic Dębowej i Cisowej w Tucholi

 

Koszt zadania: 139 770,22 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował  przebudowę nawierzchni ul. Dębowej i części ul. Cisowej, na odcinku o łącznej długości około 150 mb. W ramach zadania wykonano z kostki brukowej nową nawierzchnię: jezdni (900 m2), zjazdów na posesje  oraz przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej

Widok na ul. Dębową

Widok na ul. Cisową

Remonty w zakresie dróg i chodników

 

Całkowity koszt: 332.246,92 zł

 

Zadania:

 

 

1.

Miejsca postojowe w Tucholi

Wykonano 32 miejsca postojowe  w Tucholi - pomiędzy ul. Starofarną i ul. Staromiejską

 

2.

Remonty chodników w Tucholi

Wyremontowano chodniki przy ulicach:

Garbary – 390 m2,

Grunwaldzkiej – 238 m2 ,

Słowackiego – 393 m2,

Nad Kiczą – 255 m2 ,

przy OSiR – 478 m2 (pomiędzy ul. Warszawską a ul. Podmiejską),

przy Przedszkolu Nr 1 – 60 m2

Chodnik przy ul. Nad Kiczą w Tucholi

3.

Przebudowa cz. drogi 010114C w M. Mędromierzu - 1 etap

 

 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

1.

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Raciąż
– II etap (7 punktów świetlnych)

 

Wartość inwestycji: 33 148,43 zł

W ramach II etapu inwestycji postawiono 7 słupów oświetlenia drogowego z oprawami oświetleniowymi typu LED, przy ul. Leśnej

2.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 382 i 567/1 położonych w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola – I etap

 

Wartość inwestycji: 14 807,70 zł

W ramach I etapu inwestycji postawiono 4 słupy oświetlenia drogowego o wys. 6m z oprawami oświetleniowymi typu LED – osiedle domów jednorodzinnych

8.

Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Wydmowej w Tucholi
– II etap (9 punktów świetlnych)

 

Wartość inwestycji: 35 153,40 zł

W ramach II etapu inwestycji postawiono 9 słupów oświetlenia drogowego z oprawami oświetleniowymi typu LED

9.

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia na ulicy Szkolnej w Legbądzie

 

Całkowity koszt zadania: 14 509,77 zł

 

W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć oświetleniową o dwa punkty świetlne

Rok 2017

Inwestycje drogowe

1.

Budowa drogi transportu rolniczego Wysoka Wieś – Wielki Mędromierz

 

Całkowity koszt zadania: 664 056,48

W ramach robót budowlanych wykonano:

- odcinek drogi gminnej nr 010114C Mały Mędromierz – Wysoka Wieś, o długości 0,424 km i pow. 1693 m2,

- odcinek drogi gminnej nr 010113C Nowa Tuchola – Wielki Mędromierz, o długości 0,555 km i pow. 2319 m2.

Nawierzchnia obu odcinków drogi wykonana została z mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto wyremontowano zjazdy i utwardzono pobocza tłuczniem betonowym, a także dokonano przebudowy kabla energetycznego

 

2.

Budowa drogi – ulica Szkolna w Legbądzie – II etap

 

Koszt zadania: 155 460,50 zł

W ramach inwestycji wykonano 10 wpustów deszczowych z przykanalikami do kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię jezdni (1026 m2), wjazdów i podejść do posesji (93,33 m2) z betonowej kostki brukowej

   

3.

Przebudowa ulicy Klonowej i Brzozowej w Legbądzie

 

Koszt zadania: 241 173,90 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi  z prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB: ul. Klonowa – 505 m2, ul. Brzozowa – 870 m2, oraz nawierzchnię drogi z betonowej kostki brukowej – ul. Brzozowa – pow. 318 m2, oraz odwodnienie w ul. Brzozowej – 4 studnie chłonne z kręgów żelbetonowych

ul. Klonowa w Legbądzie

ul. Brzozowa w Legbądzie

4.

Przebudowa ulicy Wałowej i Podgórnej

 

Koszt inwestycji: 483 039,59 zł

Nawierzchniaul. Wałowej:

- jezdnia, zjazdy do posesji – z klinkieru – 841,00 m2,

- opaska kostki granitowej – 111,00 m2

Nawierzchnia ul. Podgórnej:

- jezdnia, zjazdy do posesji, chodniki – z klinkieru – 409,00 m2,

- opaska kostki granitowej – 54,00 m2,

 

5.

Przebudowa drogi do budynków wielorodzinnych Przy Szosie Sępoleńskiej

 

Koszt inwestycji: 309 329,44 zł

W ramach zadania wykonano: nawierzchnie drogi z betonowej kostki brukowej wraz z remontem istniejących zjazdów oraz wykonaniem utwardzonych poboczy. Szerokość drogi 4,0 m – 5,0 m, powierzchnia wraz ze zjazdami: 2.067,8 m2. Wykonany został również zjazd z drogi wojewódzkiej z betonowej kostki brukowej o pow. 75 m2, z poboczem z kostki kamiennej (19 m2) oraz murem oporowym  z elementów oporowych – 13,3 m2

 

Remonty w zakresie dróg i chodników

 

Całkowity koszt: 191.606,67 zł

 

Zadania:

 

 

1.

Przebudowa drogi w Bialowieży

Droga wykonana z betonowej kostki brukowej

 

2.

Przebudowa cz. drogi 010114C w M. Mędromierzu – 1I etap

 

 

 

3.

Przebudowa drogi - ul. Krótka w Raciążu

Droga wykonana z betonowej kostki brukowej

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

1.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola – Kiełpin dz. 456

 

Koszt zadania: 27 551,72 zł

W ramach wydatków wykonano linię kablową oświetlenia drogowego wraz z 7 punktami świetlnymi LED

 

2.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola – Mały Mędromierz II etap

 

Koszt zadania: 12 390,95 zł

W ramach wydatków wykonano oświetlenie linię kablową oświetlenia drogowego wraz z 4 punktami świetlnymi LED

 

3.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola – ul. Wojska Polskiego – III etap

 

Koszt zadania: 9 543,90 zł

W ramach inwestycji wybudowano linię kablową oświetlenia drogowego wraz z 3 punktami świetlnymi LED, w ulicach Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego

 

4.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Nowodworskiego i ul. Świecka

 

Koszt zadania: 137 649,99 zł

W związku z realizacją zadania podpisane zostało porozumienie z ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. na kwotę 137 649,99 zł. W ramach modernizacji dokonano wymiany starych słupów oświetleniowych na nowe aluminiowe wraz z podwójnymi oprawami LED. Ilość wymienionych punktów świetlnych: ul. Nowodworskiego – 8 szt., ul. Świecka – 26 szt.

   

Nowe lampy w Tucholi przy ul. Świeckiej i ul. Nowodworskiego

5.

Budowa oświetlenia na terenie Tucholi

 

Koszt zadania: 45 660,19 zł

1)      oświetlenie fotowoltaiczne w Jatach

 

2) linia kablowa oświetlenia drogowego wraz z 3 punktami świetlnymi LED w m. Klocek Wybudowanie

Sieci wodno-kanalizacyjne

1.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Rudzki Most II - Al. 700-lecia

 

Koszt zadania: 48 204,22 zł

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w Alei 700-lecia oraz Pokoju Toruńskiego: sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm, odcinek o łącznej długości 794,7 m

Rok 2018

Inwestycje drogowe

1.

Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi - poprawa warunków komunikacyjnych

 

Dofinansowanie w wysokości 63,63% - tj. 468 301,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Koszt zadania: 807 746,21 zł

Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi, obejmująca roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego parkingu wraz z elementami: nawierzchnią parkingu, wjazdami, ciągami pieszo-jezdnymi, wpustami instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacją elektryczną oświetlenia parkingu  (15 lamp oświetleniowych z oprawami LED) i instalacją fotowoltaiczną

   

2.

Przebudowa ulicy Gołębiej, Kruczej, Parkowej i części ulicy Zielonej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola

 

Koszt zadania: 1 083 083,60 zł

Wykonano:

- nawierzchnię ulicy Zielonej i ulicy Parkowej – dł. 256,60 m, wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Parkową – z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnię ulicy Gołębiej – z mieszanki mineralno-asfaltowej – dł. 112,9  m,

- kanalizację deszczową grawitacyjną wraz z systemem rozsączającym

 

 

 

4.

Połączenie istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich - przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi

 

Planowany koszt zadania:

3 360 000,00 zł

Inwestycja polega na przebudowie ul. Cegielnianej w Tucholi na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu na teren dawnego zakładu „Stolbud” w zakresie branży drogowej (jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki), branży elektrycznej (oświetlenie drogowe), branży wodno-kanalizacyjnej (odwodnienie drogi) oraz branży telekomunikacyjnej (likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną)

Sieci wodno-kanalizacyjne

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz

 

Koszt zadania: 34 779,63 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur typu PVC ø 200 mm – długość 80,5 m wraz przyłączem sieci kanalizacji sanitarnej z rur typu ø 160 mm – długość 7,00 m

2.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej (II etap) – w ramach inwestycji pn.: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Grunwaldzkiej, Piastowskiej, Kościuszki i Świeckiej w Tucholi

 

Koszt zadania: 90 610,43 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach II etapu inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej, Piastowskiej i Kościuszki w Tucholi. Etap ten obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej na odcinku o dł. 90,3

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 roku

Inwestycje drogowe

1.

Przebudowa ulic Hejnałowej, Gajowej i Sarniej z budową kanalizacji deszczowej - I etap HEJNAŁOWA

 

Planowany koszt zadania:

810 000,00 zł

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na osiedlu Rudzki Most I, w ulicach Wrzosowej (część), Kniejowej (część), Gajowej (część) i Hejnałowej oraz na przebudowie nawierzchni w cz. ul. Gajowej i w ul. Hejnałowej – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo - Tuchola

 

Planowany koszt inwestycji: 2 076 432,04 zł

Zadanie polega na budowie drogi rowerowej o szerokości 2,5m i długości łącznej 2 552,77 m, o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, z dopuszczeniem ruchu pieszych, oddalonej na dł. 1 418 m o około 6m od krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej a na pozostałej długości tj.1 134,77 m zlokalizowanej przy krawędzi istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej oraz odtworzeniu rowów przydrożnych.

2.

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m Tuchola

 

Planowany koszt inwestycji:

4 400 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej, a drugim etapem jest budowa w/w dróg na podstawie opracowanej dokumentacji

3.

Budowa drogi wokół j. Głęboczek w Tucholi - I etap

 

Planowany koszt inwestycji:

430 000,00  zł

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne oparte jest na zamyśle lokalizacji początkowego odcinka drogi publicznej w śladzie istniejącej jezdni drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych nad jeziorem Głęboczek w Tucholi, począwszy od ul. Podmiejskiej, co będzie wiązało się z przebudową istniejącego odcinka jezdni – tj. jego poszerzeniem do 3,50 m, wraz z przebudową nawierzchni jezdni. W dalszym przebiegu drogę planuje się lokalizować wzdłuż linii brzegowej jeziora Głęboczek, w bezpiecznym, z uwagi na warunki gruntowe, odsunięciu.

4.

Budowa ul. Myśliwskiej i przyległych

 

Planowany koszt inwestycji:

 598 000,00 zł

Inwestycja zakłada przebudowę ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Kniejowej do końca, wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Huberta, w zakresie:

- budowy pieszo-jezdni o długości 200 m,

- wykonania zjazdów i podejść do posesji,

- wykonani zatok postojowych,

- wykonania kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Myśliwskiej ø 300mm, L= 200,00 m,

- zagospodarowania terenów zielonych pasa drogowego.

5.

Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego Kiełpin - Na Polach

 

Planowany koszt inwestycji:

920 000,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Inwestycja zakłada przebudowę drogi gruntowej transportu rolniczego na odcinku o długości 992 mb

Sieci wodno-kanalizacyjne

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Karasiewicza w Tucholi

 

Planowany koszt inwestycji:

114 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnejz rur PVC ø 200 o łącznej długości 115,8 mb wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  z rur PVC ø 160 o łącznej długości 36,1 mb

2.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kopernika

 

Planowany koszt inwestycji:

126 000,00 zł

Inwestycja obejmuje infrastrukturę techniczną i polega na budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o łącznej długości 708,9 m.

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Anny German

 

Planowany koszt inwestycji:

184 000,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnejo łącznej długości 489,50 mb wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

Zestawienie dofinansowań zewnętrznych - kadencja 2014 – 2018

Lp.

Nazwa zadania

Program

Kwota dofinansowania

Wartość inwestycji

Rok realizacji

Uwagi

1.

Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Tucholi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

641 267,17 zł

788 828,25 zł

2015

 

2.

Przebudowa dwóch boisk sportowych w Tucholi:
- bieżnia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi
- boisko wielofunkcyjne na os. Leśnym w Tucholi

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

200 000,00 zł

341 152,52 zł

2015

 

3.

Przebudowa połączenia drogowego centrum Tucholi z drogą wojewódzką nr 240 (Krzywa, Kościelna, cz. Chojnickiej, Lipowa)

Narodowy Program Przebudowy Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej

861 174,48 zł

2 227 085,52 zł

2015

 

4.

Przebudowa drogi transportu rolniczego Nowa Tuchola - Wysoka Wieś w kierunku Wlk. Mędromierza

Województwo Kujawsko-Pomorskie (FOGR)

148 750,00 zł

644 542,54 zł

2015

 

5.

Przebudowa drogi Wysoka Wieś – Nowa Tuchola

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

410 240,00 zł

644 727,97 zł

2016

 

6.

Przebudowa połączenia drogowego od dw nr 240 poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi

Narodowy Program Przebudowy Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej

767 408,00 zł

1 954 367,50 zł

2016

 

7.

Adaptacja budynku w M. Mędromierzu na budownictwo komunalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

230 805,03 zł

362 300,46 zł

2016

 

8.

Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Komorza - Dąbrówka

Województwo Kujawsko-Pomorskie (FOGR)

127 342,50 zł

318 684,11 zł

2016

 

9.

Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Cegielnianej w Tucholi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2 840 941,29 zł

3 348 435,08 zł

2016 D
2018 RB

 

10.

Budowa drogi transportu rolniczego Wysoka Wieś - Wielki Mędromierz

Województwo Kujawsko-Pomorskie (FOGR)

86 500,00 zł

664 056,48 zł

2017

 

11.

Opracowanie Programu Rewitalizacji

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

34 617,62 zł

52 166,70 zł

2017

 

12.

Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tucholi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

802 384,01 zł

1 098 119,41 zł

2018

 

13.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo - Tuchola - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

765 769,40 zł

2 014 506,92 zł

2018

 

14.

Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego Kiełpin - Na Polach

Województwo Kujawsko-Pomorskie (FOGR)

144 000,00 zł

919 920,07 zł

2018

 

15.

Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi - poprawa warunków komunikacyjnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

468 301,00 zł

807 234,53 zł

2018

 

16.

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m Tuchola

Lasy Państwowe

1 000 000,00 zł

4 312 126,81 zł

2018

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

1 200 000,00 zł*

złożony wniosek

lub Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

(2 426 813,84 zł)**

złożony wniosek

17.

Przebudowa drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi od km 0+000 do km 0+218

środki nawałnicowe

674 640,00 zł

1 353 842,99 zł

2018

 

18.

Przebudowa drogi gminnej nr 010101C relacji Łosiny-Kurcze od km 3+000 do km 3+978

środki nawałnicowe

614 080,00 zł

855 875,89 zł

2018

 

19.

Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191

środki nawałnicowe

225 040,00 zł

252 771,15 zł

2018

 

20.

Przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274

środki nawałnicowe

133 700,00 zł

243 220,32 zł

2018

 

21.

Przebudowa drogi gminnej nr 010107C relacji Raciąż – Woziwoda od km 0+528 do km 2+790

środki nawałnicowe

1 622 400,00 zł

2 204 972,37 zł

2018

 

22.

Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Stobno – Borki od km 0+000 do km 2+800

środki nawałnicowe

1 858 240,00 zł

1 957 200,60 zł

2018

 

23.

Przebudowa drogi gminnej nr 010151C ul. Sosnowa w m. Raciąż od km 0+000 do km 0+370

środki nawałnicowe

554 480,00 zł

695 651,74 zł

2018

 

24.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo, gm. Tuchola

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

386 519,00 zł

757 604,44 zł

2018

 

25.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

25 000,00 zł

46 655,29 zł

2018

 

26.

Dofinansowanie wymiany pieców na paliwo stałe na piece ekologiczne Ekopiec 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

48 000,00 zł

99 750,00 zł

2018

 

27.

E-aktywni mieszkańcy gminy Tuchola

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

141 483,64 zł

141 483,64 zł

2018-2019

 

28.

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1, położonej przy ul. Szkolnej 4 w Tucholi

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

385 375,00 zł

770 750,00 zł

2018

złożony wniosek

29.

Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2 000 000,00 zł

4 073 987,19 zł

2019

złożony wniosek

30.

Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (rozbudowa i przebudowa ulic Sępoleńskiej, Kolejowej i Chopina w Tucholi) przy wsparciu środków Skarbu Państwa

Narodowy Program Przebudowy Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej

2 701 842,00 zł

5 403 684,46 zł

2019

złożony wniosek

31.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010101C do miejscowości Koślinka od km 3+978,00 do km 4+968,09

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

423 518,00 zł

665 596,12 zł

2019

złożony wniosek

 

22 523 818,14 zł*

38 343 721,31 zł

 

(23 750 631,98 zł)**