Gmina Tuchola: Nie zwalniają tempa prace przy inwestycjach drogowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Nie zwalniają tempa prace przy inwestycjach drogowych

Droga gminna relacji Łosiny – Kurcze (tzw. droga na Koślinkę) zyskała już nową nawierzchnię asfaltową. Do wykonania pozostało jedynie utwardzenie pobocza i uporządkowanie terenu przyległego do drogi.

Właściwego kształtu nabiera też ul. Sosnowa w Raciążu. Część drogi ma już podbudowę, wbudowywane są także krawężniki. Cała ulica zyska nowa nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Z kolei na drodze Stobno – Borki roboty budowlane rozpoczęły się w tym tygodniu. Warto podkreślić, że inwestycja realizowana jest w innowacyjnej technologii stabilizacji podbudowy zasadniczej z mieszanki gruntu, cementu portlandzkiego oraz środka chemicznego wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa. Na tak przygotowane warstwy ułożona zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej.

O przebudowie wspomnianych dróg można przeczytać także w artykule Cztery drogi w gminie Tuchola zyskają nową nawierzchnię

Droga na Koślinkę

ul. Sosnowa w Raciążu

Droga Stobno – Borki

Materiał: tuchola.pl