Gmina Tuchola: Nowy rok, nowy budżet i nowe inwestycje o wartości blisko 27 mln zł - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Nowy rok, nowy budżet i nowe inwestycje o wartości blisko 27 mln zł

Materiał: tuchola.pl
 

Prowadzenie gospodarki środkami publicznymi w sposób jeszcze bardziej oszczędny i racjonalny – to główne założenia, które przyświecają realizacji budżetu gminy na 2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi, która odbyła się 16 grudnia 2022 r., jednogłośnie uchwalono plan finansowy na kolejny rok.

Na co zostaną przeznaczone środki z budżetu

Dochody są przewidziane w wysokości 106 mln 855 tys. zł, a wydatki w wysokości 109 mln 355 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kilka przedsięwzięć, których łączna wartość sięga prawie 27 mln zł.
Najwięcej - bo prawie 17 mln zł – to wartość inwestycji drogowych, ponad 5 mln zł to koszt zadań w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, a kolejne ponad 5 mln zł jest przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Na realizację zadań bieżących gminy zabezpieczono ponad 82 mln zł, z których 34 mln zł skierowane jest na finansowanie zadań oświatowych, ponad 18 mln zł na realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej wraz z wypłatą świadczeń społecznych.

„Zakładamy, iż budżet wzorem lat ubiegłych będzie wielokrotnie zwiększany o nowe środki na bieżące zadania i inwestycje. Staramy się o pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł, czyli ze środków unijnych i rządowych” – zaznacza burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Inwestycje w 2023 roku

Jednak mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, gmina Tuchola nie rezygnuje z dalszego rozwoju miasta i terenów wiejskich.

Budowa promenady przez jezioro Głęboczek, skatepark, park linowy, kompleks sportowy w Legbądzie, termomodernizacja budynku OSiR oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – to inwestycje, które zaplanowano na ten rok.

„Pozyskaliśmy duże wsparcie finansowe ze środków rządowych. Jeszcze w ubiegłym roku rozstrzygnęliśmy przetargi i podpisaliśmy umowy na wykonawstwo kluczowych dla naszej gminy inwestycji. Stawiamy na zrównoważony rozwój i konsekwentnie realizujemy kolejne zadania” – podkreśla burmistrz.

A wśród tegorocznych zadań są:

  • budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna). Wartość inwestycji: 2.999.615,59 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • budowa pomostu nad jeziorem Głęboczek w Tucholi. Wartość inwestycji: 3 075.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • budowa skateparku. Wartość inwestycji: 822.747,00 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.);
  • termomodernizacja obiektu zaplecza administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi. Wartość inwestycji: 1 282.011,19 zł brutto. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 24.10.2022 r.).

Na powyższe zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  • budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie. Wartość inwestycji: 289 970,70 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 23.11.2022 r.)
  • budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – etap II. Wartość inwestycji: 842 452,22 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.)
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi. Wartość inwestycji 532 590,00 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.)
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górce w Tucholi. Wartość inwestycji: 885 600,00 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy (umowa z dnia 15.11.2022 r.).

Na powyższe zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 98% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania z zakresu rekreacji i kultury

Będzie też atrakcja dla tych, którzy chcą unieść się nieco ponad ziemię