Gmina Tuchola: Przebudowa ul.Gajowej i ul. Sarniej - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Przebudowa ul.Gajowej i ul. Sarniej

14 sierpnia 2018 roku Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Małgorzata Oller zawarli  umowę dotyczą „Przebudowy drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi”. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2017 roku do realizacji w roku 2018 i 2019. Wartość umowy wynosi: 1 334 104,19 zł brutto. Termin realizacji 30 listopada 2018 r.

Materiał: tuchola.pl