GUS: Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

GUS: Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu

 

 

 

 

 Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje, że na stronie Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/ zamieszczone zostało opracowanie pn.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2016 R.

Przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 3,77 (w kraju – 3,82). Najniższe wartości tego wskaźnika wystąpiły w województwach centralnych: mazowieckim 3,63 i łódzkim 3,60, a najwyższe w województwach: wielkopolskim 4,05, podkarpackim 4,09 i opolskim 4,19.

 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. średnia wielkość mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem wyniosła 69,9 m² (w Polsce – 73,8 m²). Największe mieszkania znajdowały się w województwach: podkarpackim (81,4 m²), wielkopolskim (81,2 m²) i opolskim (80,7 m²), a najmniejsze w województwach: łódzkim (68,9 m²), warmińsko-mazurskim (68,3 m²) oraz kujawsko-pomorskim (69,9 m²)

.

W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w województwie kujawsko- -pomorskim wyniosła 24,8 m² (w kraju – 27,4 m²). Wskaźnik ten w układzie regionalnym wahał się od 24,2 m² w województwie warmińsko-mazurskim do 29,9 m² w województwie mazowieckim.