Higiena na 90%. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała szkoły - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Higiena na 90%. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała szkoły

Dziewięć na dziesięć szkół zapewnia uczniom właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2012 r.

W porównaniu z rokiem 2011 z 84% do 90,2% wzrósł odsetek szkół zapewniających odpowiednie warunki higieniczne - papier toaletowy, mydło czy ręczniki w toaletach.

Mniej szkół (313 wobec 704 w ub.r.) nie zapewniło dostępu do ciepłej bieżącej wody we wszystkich sanitariatach dla uczniów. W 2012 roku przeprowadzono pod tym kątem modernizację w 802 szkołach podstawowych, 287 gimnazjach, 106 liceach, 657 zespołach szkół i w 1184 przedszkolach. Sanitariaty w szkołach były również znacznie lepiej wyposażone w przybory higieniczne.

Z 57 proc. do 74 proc. zwiększył się odsetek szkół posiadających odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Z 1 606 w roku 2011 r. do 1 441 w 2012 r. zmniejszyła się liczba szkół, w których niezależnie od zaplecza sportowego zajęcia WF odbywały się na korytarzach.

Przeważająca większość szkół zapewnia higieniczny rozkład zajęć. Jedynie w 7 proc. placówek stwierdzono nieprawidłowości dotyczące higieny procesu nauczania.

W roku 2012 pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 31 667 (77,7 proc) placówek oświatowo-wychowawczych spośród 41 679figurujących w ewidencji. Kontrola objęła 9 948 przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (9479 w ub. r.), w których sprawowano opiekę nad 729 772 dziećmi oraz 11 441 szkół (16 331 w ub. r.),w których uczyło się  łącznie 3 740 468 uczniów, w tym: 7 553 szkoły podstawowe, 2 296 gimnazjów, 460 liceów, 124 szkoły zawodowe, 97 szkół specjalnych, 267 szkół policealnych, 4 900 zespołów szkół i 256 placówek kształcenia ustawicznego.

Źródło: GIS
/aba/
(mat. Serwis Samorządowy PAP)
(fot. natablicy.pl)