I Forum Partycypacyjne - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

I Forum Partycypacyjne

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi Paweł Cieślewicz i skarbnik gminy Tuchola Wojciech Grudzina uczestniczyli w I Forum Partycypacyjnym, którego tematem był „Budżet obywatelski – zarządzanie, doświadczenia, perspektywy”. W forum udział wzięli m.in. przedstawiciele urzędów miast z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz starosta toruński Mirosław Graczyk.

Wydarzenie to zorganizowała Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Ideą spotkania było m.in. omówienie nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego, które wprowadziły sztywne standardy w zakresie funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (budżetów obywatelskich), takich jak np. jego wysokość w stosunku do całego budżetu określonego samorządu.

Dotychczasowa duża swoboda w kształtowaniu niemalże wszystkich jego elementów została ograniczona. Nie zmieniła się oczywiście główna zasada, że budżet partycypacyjny jest nadal częścią budżetu gminnego, tyle że decydują o nim mieszkańcy.

W dyskusji podnoszono konieczność edukowania mieszkańców co do zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, sposobu wyboru zadań wykonywanych w jego ramach i sposobu głosowania nad ich wyborem. Podkreślono też konieczność informowania mieszkańców o kosztach związanych z przygotowaniem i wdrożeniem budżetów partycypacyjnych, które zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, mogą być relatywnie wysokie. Omówiono różne projekty, które powstały w ramach tych budżetów, od inwestycji stricte budowlanych do zadań, których celem było np. wydanie płyty z utworami miejscowego zespołu czy też zorganizowanie tematycznego festynu.

W dyskusji przedstawiciele samorządów, w których budżet partycypacyjny funkcjonuje od paru lat, zwracali uwagę na konieczność włączania w jego realizację lokalnych liderów. To osoby, które promowały i zbierały podpisy w celu realizacji określonego zadania, ustalenia przejrzystych zasad wyłaniania projektów, jakie gmina będzie realizować, pewności ich realizacji, ustalenie wieku uprawniającego do wzięcia udziału w głosowaniu (przeważnie jest to 16 lat) oraz wstępnej dyskusji nad doborem tych zadań (istnieje niebezpieczeństwo np. budowy nadmiernej ilości blisko siebie usytuowanych placów zabaw czy też plenerowych siłowni).

Ciekawym pomysłem podzielił się przedstawiciel Bydgoszczy. Miasto rozważa przeprowadzenie w każdej szkole lekcji z udziałem tzw. „ambasadora budżetu”. Zauważono bowiem, że młodzież słabo orientuje się w zasadach tworzenia samorządowego budżetu i pochodzenia pieniędzy, które go tworzą. Chodzi też o podkreślenie faktu, że nic nie jest za darmo, że wszystkie zadania, w tym również te w ramach budżetu partycypacyjnego finansowane z budżetu samorządu, muszą zostać pokryte ze środków pochodzącym m.in. z podatków i opłat.

Przypomnijmy, że wprowadzone nowe zasady tworzenia budżetów partycypacyjnych dotyczą miast na prawach powiatu i mają wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków miasta. W pozostałych samorządach, w tym w Tucholi, budżet partycypacyjny nie jest obowiązkowy.

Zobacz też:

http://www.tuchola.pl/aktualnosci/news/id/1250.html

http://tokis.pl/newsroom/publicystyka-budzet-obywatelski-bo/

fot. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu