Konkurs PSR 2020 dla dzieci i młodzieży - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Konkurs PSR 2020 dla dzieci i młodzieży

Materiał: WUS Bydgoszcz

Tematem konkursu jest przygotowanie projektu komputerowego, rysunku lub makiety 3D prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące współczesnego rolnika tj. pokazania w jaki sposób postrzega, rozumie i interpretuje. 

 

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu w kategorii plastycznej i przyzna nagrody w 4 przedziałach wiekowych:

  • 4- 6 lat,
  • 7-9 lat,
  • 10-12 lat,
  • 13-16 lat.

Zostaną przyznane po 3 wyróżnienia w każdym przedziale wiekowym.


Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 października – 30 listopada 2020 r.

Pracę konkursowe wraz z podpisanymi oświadczeniami należy wysłać na adres e-mail: kpobr@stat.gov.pl lub listem do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Załącznik nr 3 ...