MEN czeka na wnioski. Rezerwa subwencji oświatowej do 30 kwietnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

MEN czeka na wnioski. Rezerwa subwencji oświatowej do 30 kwietnia

Na klasę lekcyjną w podstawówce - 10 tys. zł, na salę gimnastyczną - 50 tys. zł. O takie kwoty z rezerwy subwencji oświatowej mogą ubiegać się samorządy. Po raz pierwszy do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie.

Do 30 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na wnioski JST o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki oddanych do użytku w pierwszych trzech kwartałach 2013 r.

Chodzi o sale w obiektach nowo wybudowanych lub pozyskanych w wyniku umów najmu czy użyczenia oraz o pomieszczenia zaadaptowane do nauki, niewykorzystywane dotychczas na cele dydaktyczne.

Zespół ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptował propozycję MEN co do wysokości stawek na poszczególne sale dydaktyczne:
dla szkół podstawowych - 10 000 zł
dla gimnazjów - 15 000 zł
sale gimnastyczne - 50 000 zł,
innego typu sale - 25 000 zł (rekreacyjne, do zadań wyrównawczych, małe sale gimnastyczne),
szkoły zawodowe - 18 000 zł.


Ta ostatnia kwota została podniesiona z dotychczasowych 15 tysięcy. - Do szkół zawodowych wchodzi reforma, poza tym w ich przypadku wyposażenie jest po prostu droższe. Dlatego zaproponowaliśmy zwiększenie stawki - mówi Czesława Kunkiewicz-Waligóra z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dofinansowanie na wyposażenie pomieszczeń do nauki przysługuje jedynie w przypadku, gdy w szkołach i placówkach nastąpił wzrost liczby sal lekcyjnych w porównaniu z rokiem 2012. Podstawę do ustalania, że danej JST przysługuje to dofinansowanie, będzie po raz pierwszy ujęte we wniosku oświadczenie.

- Wiele szkół zostało zamkniętych, wiele dzieci ubyło, powinno ubyć pomieszczeń, a okazało się, że ich przybyło a przybyło. W związku z tym Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie takiego oświadczenia - wyjaśnia Czesława Kunkiewicz-Waligóra.

Resort edukacji poinformował też, że wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o zmniejszenie samorządom subwencji oświatowej z tytułu błędów statystycznych. Chodzi o około 7 mln zł.

- To nie koniec. W tym roku jednostki samorządu terytorialnego popełniły bardzo dużo błędów - zaznacza MEN.

/aba/
(mat. Serwis Samorządowy PAP)
(fot. archiwum pk)