MEN: Dyrektor powinien sprawdzić, dlaczego uczeń nie uczestniczy w zajęciach - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

MEN: Dyrektor powinien sprawdzić, dlaczego uczeń nie uczestniczy w zajęciach

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Źródło: iStock
 
Długotrwały brak kontaktu z dzieckiem jest zawsze bardzo niepokojącym sygnałem i zobowiązuje dyrektorów szkół do podjęcia działań w celu zarówno zlokalizowania dziecka, jak i zdiagnozowania problemu oraz przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia - podkreśla MEN w odpowiedzi na interpelację poselską.

W czasie zdalnej nauki wielu uczniów nie loguje się do komputera i nie bierze udziału w zajęciach. Informacje na ten temat trafiły do rzecznika praw obywatelskich. Problem dotyczy nie tylko równego dostępu do nauki, ale także możliwego zagrożenia ich zdrowia i bezpieczeństwa.

RPO pyta o uczniów, którzy wypadli z systemu>>


Dyrektor odpowiada za egzekucję obowiązku szkolnego(DALEJ)