Nagana dla nauczycielki nieskuteczna, bo dyrektor złamał procedurę - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nagana dla nauczycielki nieskuteczna, bo dyrektor złamał procedurę

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Dyrektor szkoły nie dochowała procedury wymierzenia kary porządkowej nauczycielce. Nie wysłuchała jej przed nałożeniem nagany i nie sporządziła w sposób prawidłowy pisma informującego o nałożeniu kary - orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Nauczycielka wniosła do sądu o uchylenie kary porządkowej nagany nałożonej na nią przez dyrektora szkoły podstawowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy w dniu 30 marca 2018 roku. W uzasadnieniu pozwu podała, że brak było podstaw do jej ukarania, ponieważ wspomnianego dnia była na zaplanowanym urlopie wypoczynkowym. Ponadto, że wbrew obowiązującym przepisom, nie została zawiadomiona w formie pisemnej o zastosowaniu kary porządkowej. Otrzymała jedynie wydruk komputerowy bez podpisu, co sprawia, że nie spełnia on wymogów przewidzianych w art. 110 kodeksu pracy. Wskazała także, że kara porządkowa może być zastosowana po wysłuchaniu pracownika, a ona nie miała możliwości złożenia jakichkolwiek wyjaśnień.(Dalej)