Nagrody Rady Rodziców w ZSLiT - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nagrody Rady Rodziców w ZSLiT

Ośmioro najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej otrzymało nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.

W dniu 26 września 2013 roku w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród Rady Rodziców. Grupa uczniów z najwyższą średnią z poszczególnych typów szkół odebrała nagrodę  z rąk przewodniczącej Rady Rodziców pani Barbary Piaseckiej i dyrektora Jerzego Kornasia.

Nagroda pieniężna została przyznana jednorazowo na wniosek Rady Pedagogicznej dla uczniów, którzy w II półroczu 2012/2013 uzyskali najwyższą średnią.


Od lewej - przewodnicząca Rady Rodzciów - pani Barbara Piasceka, od prawej - dyrektor Jerzy Kornaś wraz z nagrodzonymi uczniami (Fot. Starostwo Powiatowe)

Za bardzo dobre osiągnięcia w nauce nagrody odebrali:
- Behrendt Robert – Technikum Mechaniczne
- Hennik Paulina – Technikum Handlowe
- Biesek Piotr – Technikum Informatyczne
- Latkowska Magdalena – Technikum Gastronomiczne
- Kornowska Laura – Technikum Logistyczne
- Rohde Wojciech – zasadnicza szkoła zawodowa
- Ciżmowska Adrianna - zasadnicza szkoła zawodowa
- Jendryczka Natalia - zasadnicza szkoła zawodowa


Nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami (Fot. Starostwo Powiatowe)

Wszystkim uczniom i ich rodzicom bardzo serdecznie gratulujemy!

(mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi)