Pieszo lub rowerem – bezpieczna droga z Bladowa do Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Pieszo lub rowerem – bezpieczna droga z Bladowa do Tucholi

Dobra wiadomość dla pieszych i rowerzystów. Długo wyczekiwana ścieżka z Bladowa do Tucholi gotowa.

Inwestycja kosztowała 2 049 506,92 zł brutto. Wykonawcą była firma Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt z Chełmna.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 765 769,40 zł w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.