Poranek z tradycją i kulturą ludową w sercu Borów Tucholskich - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Poranek z tradycją i kulturą ludową w sercu Borów Tucholskich

Dbałość o rodzimą tradycję służy pogłębianiu więzi ze swoim otoczeniem, a także rozwijaniu szacunku wobec wspólnot regionalnych, etnicznych i religijnych. Wykształcenie wrażliwości moralnej, historycznej i etnograficznej prowadzi do ugruntowania szacunku nie tylko dla naszej społeczności, ale też zrozumienia dla innych kultur i  postaw.  Wydawać by się mgło, że edukacja regionalna stanowi dawno przebrzmiały akcent w praktyce wychowania i kształcenia. Czy tak jest naprawdę?

W piątek 17 kwietnia uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Ks. Erharda Staniszewskiego w Śliwicach uczestniczyli w zajęciach o tematyce regionalnej, które poprowadzili  członkinie Borowiackiego Towarzystwa Kultury Bogumiła Błażejewska, Dorota Kłosowska, Maria i Jerzy Ollickowie. Inicjatorką spotkania była Iwona Rak,  nauczycielka tej szkoły. Pomysł zaakceptowany został przez dyrekcję i nauczycieli, którzy czynnie włączyli się do wspólnej edukacyjnej zabawy.

Celem spotkania było uświadomienie własnych  korzeni, więzi  z miejscem urodzenia i zamieszkania, bogactwa tkwiącego w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu.  Dzieci i młodzież  doskonale wie,  że  mieszka  w  pięknym, bogatym  kulturowo   i  krajobrazowo regionie, dlatego zwrócono uwagę na to, że pielęgnowanie tego co jeszcze się zachowało jest cennym wkładem  w  miejscowe dziedzictwo.

Zajęciom towarzyszyła zaaranżowana w świetlicy ekspozycja sztuki ludowej i wydawnictw o tematyce regionalnej, prezentacja multimedialna  dotycząca kultury i tradycji  wzbogacona opowieściami gwarą o codziennym życiu naszych przodków – Borowiaków a także sąsiednich grup etnicznych zamieszkujących Bory Tucholskie - Kociewiaków i Kaszubów.  Była też okazja posłuchać na żywo języka kaszubskiego, poznać   podręczniki do nauczania kaszubskiego – elementarz i słowniki oraz literaturę piękną i prasę wydawaną w tym języku.  Prezentacja stroju regionalnego – tradycyjnego i „świetlicowego” zobrazowała  zmiany zachodzące w kulturze, życiu codziennym i otoczeniu człowieka, natomiast haft kaszubski szkoły tucholskiej, borowiackiej, żukowskiej, kociewskiej, ptaszki, czepce i kraszanki – współczesne  bogactwo  sztuki ludowej. Na zakończenie spotkania był konkurs z nagrodami, pytania i swobodne rozmowy. Dyrekcja szkoły otrzymała od prowadzących zajęcia przygotowane gotowe materiały - prezentacje multimedialne, teksty gwarowe do kontynuacji tematyki regionalnej  i  do realizacji szkolnych projektów.

(Maria Ollick)
(mat. nadesłane)