Przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi dobiega końca - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi dobiega końca

Do 31 lipca br. mają zakończyć się prace związane z remontem gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi. Efekty robót widać już „gołym okiem”.

Projekt pn. „Połączenie istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich – przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Koszt przedsięwzięcia wynosi 3.295.205,19 zł brutto. Wartość unijnego wsparcia to 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki zabezpieczyła w swoim budżecie gmina Tuchola.

Inwestycja obejmuje ul. Cegielnianą w części będącej drogą gminną (od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu na teren dawnego „Stolbudu”).

Projekt obejmuje:

• przebudowę jezdni,

• obustronną przebudowę chodników oraz zjazdów na posesje,

• budowę ścieżki rowerowej,

• przebudowę 2 skrzyżowań,

• wykonanie nowego odwodnienia drogi oraz budowę systemu podczyszczającego i zbiornika retencyjno-rozsączającego,

• wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu.

Materiał: tuchola.pl