Spacer nordic walking dla mieszkańców gminy Gostycyn - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Spacer nordic walking dla mieszkańców gminy Gostycyn

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Gmina Gostycyn, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zapraszają na „roboczy” spacer po nowo tworzonej trasie spacerowej nordic walking w Gostycynie.

Planowany termin wymarszu: 22.11.2014 r. (sobota). Zbiórka : godz. 13.40 parking przy jeziorze Środkowym. Wymarsz: 14.00.

Organizator zapewnia:
1) Drobny poczęstunek po przejściu trasy,
2) Wykwalifikowanego instruktora nordic walking,
3) Kije do nordic walking (po wcześniejszym zgłoszeniu ich rezerwacji).

Nabór: otwarty do 20.11.2014 r. (czwartek)
Uczestnictwo w spacerze jest bezpłatne!!
Zgłoszenia tel. : 52 3346153 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie
Szczegóły: Gmina Gostycyn: 52 33 67 313, Gminny Ośrodek Kultury 52 3346153
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 52 33 46 251

Historia powstania trasy:

Warunkiem powstania trasy była współpraca Gminy oraz LGD Bory Tucholskie oraz jej wyznaczenie-przebiegu wyłącznie po gruntach stanowiących własność Gminy lub Nadleśnictwa Zamrzenica. Całkowita długość trasy nie  przekrocza 5 km.

Kierując się w/w zasadami Gmina zaproponowała przebieg trasy w okolicach j. Środkowego w Gostycynie.

Krótki opis zaproponowanej trasy spacerowej:

Za początek trasy przyjmuje się przyjeziorny parking w miejscowości Gostycyn, zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1038C, pomiędzy dwoma jeziorami: Szpitalnym
 i Środkowym. Trasa zmierza na południe wzdłuż linii brzegowej jeziora (utwardzona, zagospodarowana ścieżka). Po przejściu ok.100 m szlaku, planuje się udostępnić obiekty małej architektury (altanę ogrodową) mający służyć jako miejsce odpoczynku dla spacerujących.

Po ok.800 m (za gminnym kąpieliskiem) trasa, skręca na wschód w głąb kompleksu leśnego prowadząc w początkowej fazie po piaszczystej drodze gminnej. Po przejściu około 1350m oznakowanej trasy, szlak skręca na północ na drogę nogawicką.

Wędrując średnio uczęszczaną przez ruch kołowy, publiczną drogą gruntową, po około750 mwędrówki, trasa skręca na zachód, na drogę polną w głąb lasu. Od tego momentu wędrujący przemierza odcinek „meandrującej” drogi (około 1450 m) aby u kresu jej przebiegu ponownie znaleźć się w okolicach j. Środkowego, jednak w nieco innym położeniu (użytkownik trasy odkrywa piękno jeziora z innej perspektywy- z góry- ze skarpy akwenu).

Końcowy odcinek trasy przebiega na północ, po skarpie jeziora w kierunku gminnej altany zlokalizowanej w okolicach parkingu – miejsca wyjściowego trasy (ok.350 m.).

Szlak został uznany za łatwy do przejścia i oznaczony kolorem żółtym ze względu na szacowaną długość – ok.4,7 km. Jednak duża liczba wzniesień i piaskowe podłoże na części trasy sprawiają, że jest ona trasą wymagającą nieco większego wysiłku dlatego śmiało można ją polecić osobom mniej lub bardziej aktywnym fizycznie.

Poniżej przedstawiono orientacyjny przebieg trasy.


Przebieg nowo tworzonej trasy spacerowej nordic walking.

Trasa nordic walking oraz spacer współfinansowany z projektu współpracy "Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie" w ramach PROW 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

(mat. gostycyn.pl)