Spotkanie dla przedsiębiorców w TOK - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Spotkanie dla przedsiębiorców w TOK

15 marca (piątek) w Tucholskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu powiatu tucholskiego pt. „Wsparcie rozwoju firm z terenu powiatu tucholskiego ze środków zewnętrznych”. Początek spotkania o godzinie 11:00.PROGRAM SPOTKANIA:

11:00 - Przywitanie gości – Tadeusz Kowalski, Burmistrz Tucholi;
11:10 - Oferta inwestycyjna gminy Tuchola – Tomasz Stybaniewicz, Zastępca Burmistrza Tucholi;
11:30 - Możliwości realizacji inwestycji w ramach specjalnej strefy ekonomicznej– Iwona Grajewska Dyrektor Biura Pozyskiwania Inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.;
12:00 - Wsparcie dla przedsiębiorców w kontekście zwalczania bezrobocia – Henryka Dziurzyńska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi;
12:20 - Aktualne możliwości pozyskiwania wsparcia zewnętrznego na prowadzenie działalności gospodarczej (środki unijne, krajowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Inicjatywa JEREMIE) – Maciej Kowalski ze  Stowarzyszenia Centrum Rozwoju PROGRES / Punktu Konsultacyjnego w Tucholi;
12:40 - Małe projekty – duże szanse. Wsparcie dla firm z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” – Magdalena Kurpinowicz, Prezes LGD „Bory Tucholskie”;
13:00 - Dyskusja;
13:30 – 14:00 - Konsultacje indywidualne.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

[mat. Urzad Miasta Tuchola]