Strajk włoski to nie strajk - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Strajk włoski to nie strajk

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
 
 
Strajk włoski narusza prawo. Jest sprzeczny z podstawowymi obowiązkami pracownika wynikającymi z istoty stosunku pracy. Stanowi naruszenie w szczególności obowiązku wykonywania pracy rzetelnie, zgodnie z umową o pracę - uważa radca prawny Robert Stępień z Kancelarii Raczkowski Paruch
 
Strajk włoski jest nielegalny. Nazwa strajk jest w tym przypadku myląca. Nie jest to bowiem typowy strajk, ale de facto inna niż strajk akcja protestacyjna w rozumieniu przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - prowadzenie akcji protestacyjnej w takiej formie jest niezgodne z tymi przepisami.


Strajk włoski bez podstawy prawnej(DALEJ)