Trzy miesiące po nawałnicy - spotkanie u wojewody - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Trzy miesiące po nawałnicy - spotkanie u wojewody

W poniedziałek 6 listopada Starosta Tucholski Michał Mróz uczestniczył w zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza spotkaniu w Bydgoszczy poświęconemu omówieniu skutków nawałnicy nadal wymagających interwencji.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli poszkodowanych samorządów oraz służb uczestniczących w likwidowaniu strat uczestniczyli także: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorota Hass, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jakub Wawrzyniak i dyrektor bydgoskiego „Caritas”. 

Omawiano m.in. problemy osób w szczególnie trudnej sytuacji, tj. osób, które miały problemy z ubezpieczeniem oraz tych, które mają nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Wojewoda deklarował indywidualne podejście do każdej sprawy, tak by dla każdego znaleźć najwłaściwszy model wsparcia – czy to ze strony rządowej, samorządowej, czy ze strony indywidualnych darczyńców.

W kwestii usuwania azbestu już teraz można powiedzieć, że potrzeba dwukrotnie więcej środków niż przewiduje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan dróg lokalnych i gruntowych uszkodzonych w wyniku usuwania przy pomocy ciężkiego sprzętu zniszczonych lasów także zasługuje na specjalną uwagę. Pomoc poszkodowanym przez sierpniową nawałnicę przebiega wielotorowo i jest organizowana przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa prywatne, publiczne oraz wojsko.

Od dnia rozpoczęcia działań na rzecz poszkodowanych przekazano 1370 ton różnych materiałów budowlanych. Specjalne zespoły w powiatach i gminach zajmują się dotarciem i dystrybucją tych materiałów do rodzin poszkodowanych. Do poszkodowanych popłynęło już także 835 tys. złotych w środkach finansowych. Obecnie trwa realizacja przez wojsko ostatniego transportu – 70 ton farby od jednego z darczyńców. Dzięki umowie z osobami realizującymi akcję Szlachetna Paczka 18 listopada o godz. 19.00 rozpocznie się na terenie województwa pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, której finał planowany jest na  9/10 grudnia.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, służbom i instytucjom zaangażowanym w nadal tak potrzebną akcję pomocową.

Na podstawie informacji Kujwasko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rozwoju LiFE