Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
 
Wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To pokłosie nowelizacji Karty Nauczyciela z 1 września 2019 roku obligującej dyrektorów szkół do zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o każdym czynie naruszającym dobro dziecka. Przepis ten jest jednak krytykowany i może wkrótce się zmienić.
 
Według Ministerstwa Edukacji Narodowej nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela nie rozszerzyła zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej pedagogów. MEN tłumaczy, że tak samo jak przed nowelą, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

Jednak minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział w środę, że postępowanie dyscyplinarne będzie pierwszym tematem, którym ma się zająć trójstronny Zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przyznał, że temat ten budzi w środowisku duże kontrowersje.(DALEJ)