Większy nacisk na WF w nowej podstawie programowej - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Większy nacisk na WF w nowej podstawie programowej

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

 
W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - wyjaśnia resort edukacji. Podkreśla, że jest wiele programów kładących nacisk na aktywność - w tym programy turystyczno-krajoznawcze.
 

O programy wsparcia dla młodzieży pytała posłanka Anna Sobecka. Wyraziła zaniepokojenie wynikami badań HBSC -  autorzy raportu doszli do wniosku, że odsetek polskiej młodzieży spełniającej zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej spadł o 7 punktów procentowych - z 24,2 proc. do 17,2 proc. (porównanie wyników z 2014 i 2018 r.).

Strasburg: Dziecko z porażeniem czterokończynowym może chodzić do szkoły powszechnej>>

MEN: dużo programów dla aktywnej młodzieży(Dalej)