WSA: Zaszczepionym dzieciom można przyznać dodatkowe punkty przy rekrutacji - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

WSA: Zaszczepionym dzieciom można przyznać dodatkowe punkty przy rekrutacji

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
Zdjęcie - źródło: iStock
 
Fakt, że zaszczepione dzieci mogły dostać dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkola nie oznacza, że była to dyskryminacja niezaszczepionych. WSA w Gliwicach uznał, że osoby, które nie czynią zadość nałożonym na nie obowiązkom, same się różnicują, więc nie mogą wymagać traktowania na równi z tymi, którzy postępują zgodnie z prawem.
 

Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę, której przepisy zakładały przyznanie dodatkowych dwudziestu punktów w drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola dla dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom. Punkty te przysługiwały także dzieciom, u których lekarskie badanie kwalifikacyjne dawało podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. Wojewoda Śląski miał jednak wątpliwości co do legalności uchwały, więc wszczął w tej sprawie postępowanie. Jego wyniki doprowadziły do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym postanowił stwierdził nieważność spornego aktu w całości.(DALEJ)