Wyłoniono członków komisji Rady Miejskiej w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Wyłoniono członków komisji Rady Miejskiej w Tucholi

Materiał: tuchola.pl

Dziś (29.11.2018) w Urzędzie Miejskim w Tucholi odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni zdecydowali o składzie sześciu komisji, podejmując stosowne uchwały.

W poszczególnych komisjach Rady Miejskiej w Tucholi zasiądą:

Komisja Rewizyjna: Barbara Grontkowska (przewodnicząca), Krzysztof Baran, Karolina Redlarska, Ireneusz Wesołowski, Dariusz Kwaśniewski.

Komisja Samorządu i Finansów: Wojciech Henryk Kociński (przewodniczący), Romuald Gierszewski, Tomasz Wegner, Renata Madej.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Ireneusz Wesołowski (przewodniczący), Karolina Redlarska, Wojciech Henryk Kociński, Dariusz Karnowski, Barbara Śledź, Jan Świerczyński, Wojciech Kociński, Maria Borzeszkowska.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: Dariusz Karnowski (przewodniczący), Barbara Śledź, Jan Świerczyński, Maria Borzeszkowska.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Tomasz Wegner (przewodniczący), Romuald Gierszewski, Krzysztof Baran, Dariusz Kwaśniewski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Barbara Śledź (przewodnicząca), Wojciech Kociński, Wojciech Henryk Kociński, Tomasz Wegner, Ireneusz Wesołowski, Dariusz Karnowski.