XII Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Tucholi w Kręglach Klasycznych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

XII Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Tucholi w Kręglach Klasycznych

Materiał ze strony:
alejasportowa.pl

 

REGULAMIN
XII OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW TUCHOLI
W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM 24.06. – 25.06.2017 r.

I. CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja kręglarstwa w środowisku.
2. Kształtowanie cech sportowej rywalizacji.

II ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi

III TERMIN I MIEJSCE:
24.06. (sobota) od godz. 10:00 – eliminacje
24.06. (sobota) od godz. 16:00 – sprinty finały
25.06. (niedziela) od godz. 10:00 – finały indywidualne

IV UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którym stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach.

V ZASADY UCZESTNICTWA:
– eliminacje 60 rzutów „do pełnych” / po 30 rzutów na dwóch torach
– finały 60 rzutów „do pełnych” / po 30 rzutów na dwóch torach
Z eliminacji do finałów awansuje po 6-ciu najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej. Suma zdobytych punktów z eliminacji i finału decyduje o kolejności zdobytego miejsca.
– turniej sprintów bez podziału na kategorie wiekowe osobno w kategoriach kobiet
i mężczyzn po 15 rzutów na dwóch torach – system pucharowy (1 : 1, trzy rzuty dodatkowe)

VI KATEGORIE WIEKOWE:
KOBIETY – ur. po 01.01.1997 / kategoria do 20 lat
– ur. do 31.12.1996 / kategoria powyżej 20 lat
MĘŻCZYŹNI- ur. do 01.01.1987 / kategoria do 30 lat
– ur. po 01.01.1967 do 31.12.1983 / kategoria 30 – 50 lat
– ur. po 01.01.1966 / kategoria 51 i starsi

VII WPISOWE:
20 zł od uczestnika – indywidualnie,
10 zł od uczestnika w sprintach

VIII ZGŁOSZENIA:
Do dnia 16.06.2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji pod nr telefonów:

52 334 54 08 lub 52 334 55 11

e – mail osir.tuchola@op.pl

IX W każdej kategorii nagradzane będą trzy pierwsze miejsca, a klasyfikacji generalnej uczestnicy otrzymają puchary.
X Każdy zawodnik ubezpiecza się w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dorota Januszewska

Fot. Henryk Sala

Written by