XIX Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

XIX Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne

25 maja 2018 r. ponad 700 młodych sportowców z terenu Powiatu Tucholskiego już po raz dziewiętnasty walczyło o medale oraz o punkty dla swoich gmin w największej imprezie sportowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tucholi i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi. Doskonała pogoda i licznie zgromadzona publiczność zapewniła idealną oprawę igrzyskom. Impreza ta ma wprawdzie charakter sportowy, niemniej jednak stanowi ona okazję do integracji dzieci i młodzieży z terenu całego Powiatu Tucholskiego.

Igrzyska rozpoczęły się tradycyjnie już przemarszem uczestników, opiekunów, organizatorów przez miasto, który prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi. Sportowa rywalizacja uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych odbywała się w następujących konkurencjach: biegi, skok wzwyż, skok w dal, rzut piłeczką palantową, kręgle, piłka nożna, dwa ognie i rowerowy tor przeszkód. Na zwycięzców czekały medale, a szkoły oprócz pucharów otrzymały także nagrody w postaci zestawów piłek.

  

Wyniki klasyfikacji generalnej gmin XIX Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo – Rekreacyjnych są następujące:

1.    Tuchola        245 pkt.

2.    Cekcyn         207 pkt.

3.    Śliwice         194 pkt.

4.    Kęsowo        192 pkt.

5.    Lubiewo       166 pkt.

6.    Gostycyn      130 pkt.

Punktacja końcowa szkół podstawowych:

1.    Tuchola        112 pkt. 

2.    Cekcyn         108 pkt.

3.    Kęsowo        97 pkt.

4.    Śliwice         90 pkt.

5.    Lubiewo       75 pkt.

6.    Gostycyn      63 pkt.

Punktacja końcowa kl. VII i gimnazjum

1.    Tuchola        133 pkt.

2.    Śliwice         104 pkt.

3.    Cekcyn         99 pkt.

4.    Kęsowo        95 pkt.

5.    Lubiewo       91 pkt.

6.    Gostycyn      67 pkt.

7.    Gim. Pow.    51 pkt.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg igrzysk, a w szczególności fundatorom pucharów: Panu Kosmie Złotowskiemu Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Panu Tadeuszowi Zwiefce Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Pani Ewie Kozaneckiej Posłowi na Sejm RP, Panu Piotrowi Królowi Posłowi na Sejm RP, Panu Tomaszowi Latosowi Posłowi na Sejm RP, Panu Łukaszowi Schreiberowi Posłowi na Sejm RP, Panu Jarosławowi Katulskiemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Panu Tadeuszowi Kowalskiemu Burmistrzowi Tucholi, Pani Małgorzacie Oller Przewodniczącej Rady Powiatu Tucholskiego, Panu Markowi Witkowskiemu Radnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękujemy także za pomoc: harcerkom z ZHP Tuchola, ratownikom z OSP Bysław, pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych  w Tucholi, pracownikom Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi, Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi, policji za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu, pracownikom OSiR.

Materiał: tucholski.pl