Złoty jubileusz szkoły - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Złoty jubileusz szkoły

W 2015 roku Zespół Szkół Leśnych w Tucholi obchodzić będzie złoty jubileusz. To już 50 lat minie od czasu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg szkoły. Z tej okazji powstaje wyjątkowy album przedstawiający dzieje ZSL oraz losy jego nauczycieli i wychowanków.

Publikacja będzie mieć układ dekadowy. W ramach poszczególnych dziesięcioleci pojawi się pięć zasadniczych wątków, skoncentrowanych wokół następujących kręgów tematycznych: ludzie (uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie kół itd.), miejsca (internat, szkoła, klub żeglarski, sokolarnia, itp.), wydarzenia (o istotnym znaczeniu dla historii ZSL, takie jak np. nadanie imienia, poświęcenie sztandaru), edukacja (kształcenie zawodowe i ogólne – praktyki, polowania, matury itp.), silva rerum (zbiór obejmujący kadry z życia szkoły, niepozwalające na jednoznaczne zaklasyfikowanie do żadnej z powyższych kategorii).

Zapraszamy do współpracy absolwentów, sympatyków ZSL, wszystkich tych, których losy, na krótką lub dłuższą chwilę, związały się z jego murami. Prosimy o nadsyłanie fotografii zarówno pojedynczych jak i grupowych, szczegółowo oraz przejrzyście opisanych (istotne dla autorów albumu będą przede wszystkim dane dotyczące lat, osób i miejsc przestawionych na zdjęciach). Jednocześnie gwarantujemy, że wszystkie przysłane fotografie - po zeskanowaniu - zostaną odesłane właścicielom.

Niezbędnym warunkiem upublicznienia Państwa materiałów będzie dołączenie formularza, zawierającego zgodę na ich wykorzystanie w publikacji, który pobrać można ze strony internetowej.

Materiały prosimy przesyłać listownie na adres Zespół Szkół Leśnych (ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola) lub w formie elektronicznej (zjazd@zsltuchola.pl ) z dopiskiem „album”. Fotografie można też dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły.

(mat. nadesłane)
(fot. zsltuchola.pl)