ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
Zdjęcie - źródło: iStock
 
Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.
 
ZNP przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania(DALEJ)