Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. IV - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. IV

W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych”, na które gmina Tuchola przeznaczyła kwotę w wysokości 267.231 zł. 

Zadania te realizowały:

  1.  MLKS „Tucholanka”,
  2. Tucholski Klub Piłkarski,
  3. LKS RAWYS w Raciążu,
  4. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ”wOlej” w Raciąż

W latach 2009 – 2017 burmistrz Tucholi w ramach konkursu ofert udzielił MLKS „Tucholanka” dotacji w wysokości 1.540.084 zł. W wymienionych latach klub realizował zadania w 6-ciu dyscyplinach sportowych, w tym: piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet, piłka siatkowa, lekka atletyka, kręgle, brydż. Jest to klub o największej liczbie członków i zawodników w gminie Tuchola.

MLKS „Tucholanka – przyznana dotacja w 2017 roku 204.931,00 zł

Zadanie pn. Wspieranie działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, kręgle, lekka atletyka, brydż, w tym organizacja obozów sportowych dla uczestników zajęć – zajęcia w ww. sekcjach realizują licencjonowani trenerzy. Celem realizacji zadania jest popularyzacja wymienionych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży, aktywne spędzenie czasu wolnego oraz zdrowy styl życia poprzez zajęcia sportowe, zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego zawodników. Przyznana dotacja przeznaczana jest przede wszystkim na: wynagrodzenia trenerów, transport, ekwiwalenty sędziowskie, sprzęt sportowy, wynajem obiektów sportowych, licencje, wpisowe, opłaty regulaminowe, opiekę medyczną. W pierwszym półroczu w zajęciach zorganizowanych przez klub wzięło udział powyżej 411 zawodników.

 

W latach 2009 - 2017 burmistrz Tucholi w ramach konkursu ofert udzielił Tucholskiemu Klubowi Piłkarskiemu dotacji w wysokości 209.904 zł.

Tucholski Klub Piłkarski – przyznana dotacja w 2017 roku - 29.800,00 zł

W zajęciach sportowych organizowanych przez klub bierze udział 20 zawodników w drużynie juniorów oraz 26 zawodników w drużynie seniorów. Podstawowym celem klubu jest udział drużyn w rozgrywkach ligowych w ramach rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w poszczególnych grupach wiekowych. Celem pośrednim jest całoroczne szkolenie dzieci i dorosłych na specjalistycznych treningach, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Przyznana dotacja przeznaczana jest przede wszystkim na: wynagrodzenia trenerów, transport, ekwiwalenty sędziowskie, sprzęt sportowy, wynajem obiektów sportowych, licencje, wpisowe, opłaty regulaminowe, opiekę medyczną.

W okresie od 26.08 - 31.08.2017 r. klub zorganizował obóz dla juniorów starszych w Okoninach Nadjeziornych. Uczestniczyło w nim 16 zawodników. Dzięki dofinansowaniu uczestnicy mogli przygotować się do nowego sezonu, zdobywać potrzebne umiejętności oraz kondycję.

W latach 2009 - 2017 burmistrz Tucholi w ramach konkursu ofert udzielił LKS „RAWYS” dotacji w wysokości 265.686 zł.

Ludowy Klub Sportowy „RAWYS” w Raciążu – przyznana dotacja w 2017 roku – 28.000,00 zł. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się w dwóch drużynach: juniora młodszego (29 zawodników) i seniorów A klasa (26 zawodników). Z przyznanej dotacji pokrywane są też koszty utrzymania szatni. Przyznana dotacja przeznaczana jest przede wszystkim na: wynagrodzenia trenerów, transport, ekwiwalenty sędziowskie, sprzęt sportowy, licencje, wpisowe, opłaty regulaminowe, opiekę medyczną.

Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska „wOlej” – przyznana dotacja w 2017 roku – 4.500,00 zł

Wspieranie dzieci przez sport-  zadanie realizowane dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, bez względu na reprezentowane przez nie umiejętności piłkarskie. Zajęcia są prowadzone przez dwóch licencjonowanych trenerów piłki nożnej. Większość zadań ruchowych oparta jest na formie biegowej i rywalizacji z rówieśnikami np. w biegach sztafetowych lub ćwiczeniach z piłkami. Współzawodnictwo, umiejętność znoszenia porażek, radość ze zwycięstwa to wg trenerów, tylko niektóre pozytywne aspekty zajęć. W momencie rozpoczęcia zajęć brało w nich udział 60 dzieci, które zostały podzielone na 5 grup treningowych. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i strojów sportowych.

Przeczytaj też:

Zadania z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Zadania z zakresu „Wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zadania z zakresu „Promocji i ochrony zdrowia”