Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
V sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
V sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z IV sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia...
V sesja Rady Powiatu Tucholskiego
Czytaj całość
V sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.                    
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.            ...
Tomasz Wegner - interpelacja w sprawie wywozu śmieci z domków letniskowych
Czytaj całość
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Tucholi, radny Tomasz Wegner zwrócił uwagę na problem ze śmieciami porzucanymi w rowach, na przystankach autobusowych i w innych miejscach na peryferiach Stobna i Białowieży. Zdaniem radnego są to śmieci pochodzące z domków letniskowych. Radny zapytał więc, jakie dokładnie zasady obowiązują w tym zakresie właścicieli domków letniskowych na terenie naszej gminy?

(red.) ...
Waldemar Kierzkowski - wniosek w sprawie bloku przy Al. LOP 1
Czytaj całość
Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi, radny Waldemar Kierzkowski zgłosił wniosek w sprawie zwiększenia intensywności patroli policyjnych w budynku mieszkalnym przy AL. LOP 1. Jak wynika z informacji przedstawionej przez radnego, mieszkańcy skarżą się na zachowanie młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych i korytarzach, wskazują na zagrożenia dla swojego zdrowia, wynikające z działań tej grupy, takich jak min. podkładanie ognia pod drzwi, rozlewanie substancji toksycznych, niszczenie mienia, zanieczyszczenie obiektu, zastraszanie itp..

Wniosek zo...
Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Okoninach
Czytaj całość
Wójt Gminy Śliwice i właściciel firmy wykonawczej Bolesław Orzechowski P.H.U. „ORPOD” z Kijewa Królewskiego podpisali dnia 29 stycznia br. umowę o roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Okoninach, Gmina Śliwice”.

Wartość inwestycji wynosi 677.706,02 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego 12 wykonawców złożyło oferty. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 1.592.546,05 zł.

Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowe...
Halina Janowska Giłka - interpelacja w sprawie remontu ul. Warszawskiej
Czytaj całość
Podczas 4 sesji Rady Powiatu, wiceprzewodnicząca Rady - Halina Janowska Giłka złożyła interpelację w sprawie zakresu prac podczas przewidywanej modernizacji ul. Warszawskiej. Radna szczególną uwagę zwróciła na najbardziej niebezpieczne miejsce, jakim są okolice „PoloMarketu”, gdzie dochodzi do wypadków i kolizji.

Oto treść interpelacji:

Na podstawie posiadanych informacji wiemy, że zbliża się modernizacja drogi 240, obejmującej min. ul. Warszawską. Moje pytanie dotyczy niebezpiecznego odcinka tej ulicy w pobl...
IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
23 stycznia 2015 r. - piątek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z III sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Prz...
IV sesja Rady Powiatu Tucholskiego
Czytaj całość
IV sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 23 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.       
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.      
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.      
4.  Przyjęcie protokołu z  III  sesji Rady Powiatu Tucholskiego. &...
Karolina Dąbrowska - odpowiedzi na wnioski i interpelacje
Czytaj całość
W materiałach sesyjnych do 4 sesji Rady Miejskiej w Tucholi zamieszczono odpowiedzi na wnioski i interpelacje, które radna Karolina Dąbrowska zgłosiła na poprzedniej sesji (http://reporter-24.pl/wiadomosc/karolina-dabrowska-wnioski-i-interpelacje-zgloszone-podczas-sesji)

 
- Wnoszę o usunięcie dwóch pojemników na odzież używaną ustawionych przez Fundację EcoTextil przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Piastowskiej. Ich usytuowanie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, ograniczając widoczność.

- Odp.: Przedsię...
O parkingach przy ul. Karasiewicza na sesji
Czytaj całość
Podczas ostatniej, grudniowej sesji Rady Miejskiej, przewodniczący Rady Paweł Cieślewicz, w imieniu mieszkańców bloków spółdzielczych wyraził zadowolenie z faktu powstania przy ulicy Karasiewicza około dwudziestu miejsc parkingowych.

Jak bardzo była to potrzebna inwestycja najlepiej wiedzą nie tylko ci, którzy przywożą tu dzieci i młodzież do Szkoły Podstawowej i Liceum, ale przede wszystkim mieszkańcy wspomnianych bloków, którzy muszą poruszać się tą ulicą, zwłaszcza przed godz. ósmą rano. Przewodnicząc...
Wybierz stronę: |<  <<  <  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48    >  >>  >|