Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Stowarzyszenie „Via Natura”

Stowarzyszenie „Via Natura” powstało w 2005 roku. Główną formą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie, we współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, corocznej akcji stypendialnej. O stypendium mogą ubiegać się tylko absolwenci szkól średnich z powiatu tucholskiego, którzy podczas egzaminu maturalnego otrzymali odpowiednio wysoką liczbę punktów i równocześnie posiadają stosunkowo niski dochód w przeliczeniu na członka rodziny.

Powyższe kryteria ustalane są corocznie. Stypendium przysługuje tylko podczas pierwszego roku studiów dziennych , na uczelniach publicznych. Istnieje także możliwość późniejszej, indywidualnej współpracy z Fundacją. Obecnie wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie, dotychczas Stowarzyszenie ufundowało 29 takich stypendiów. Środki zgromadzone przez Stowarzyszenie pochodzą z wpłat darczyńców.

Inne, dotychczasowe formy działalności „Via Natury” to min.: szczepienie kasztanowców, czyszczenie Brdy, akcja mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, zorganizowanie spotkania a temat zdrowia psychicznego kobiet, Festyn Kasztelański i zimowisko dla dzieci.
Zarząd Stowarzyszenia tworzą: prezes Halina Janowska Giłka, vice prezes Hanna Bronke, oraz członkowie zarządu: Katarzyna Rybarczyk, Sławomir Orechwo i Andrzej Kobiak

Stowarzyszenie „Via Natura” 89-501 Tuchola, ul Przemysłowa 10

Strona internetowa: www.vianatura.tuchola.pl
e-mail: vianatura@wp.pl